Vad är hållbar webbdesign?

Vad är hållbar webbdesign

Vi på Bazooka vill reda ut vad hållbar webbdesign egentligen innebär. Vår designer Micke har gett sig på en förklaring.

Vart jag mig i världen vänder stöter jag på begreppet hållbarhet. En del skulle hävda att vi håller på att urvattna begreppet. Andra tycker att det är flum. Själv ser jag det mer som att begreppet håller på att bli en självklar del i allt vi företar oss. Med rätta.

– Micke Sonnenberg, Designer på Bazooka

Hållbarhet bygger på överenskommelsen att vi lever på lånad tid och att vi är skyldig att se till så att kommande generationer inte får det sämre på grund av hur vi har agerat. Det handlar om att hushålla med- och förvalta resurser och delas ofta in tre huvudområden; social hållbarhet (människor), ekonomisk hållbarhet (monetära och andra resurser), ekologisk hållbarhet (planeten och vår miljö).

Vi har väl alla stött på hållbarhetsbegreppet. Kanske i politiken, i affärsvärlden, eller i skolan. Men vad är hållbar webbdesign? Kort och gott handlar hållbar webbdesign om att prioritera vår planet och dess befolkning i vår designprocess.

Social hållbarhet och hållbar webbdesign

Social hållbarhet handlar om att bejaka jämställdhet, jämlikhet och mångfald. På Bazooka är dessa begrepp styrande när vi nyanställer och när vi anlitar konsulter, i urvalet kring vilka kunder vi jobbar med, hur vi jobbar, och hur vi tar hand om våra anställda. När det gäller design handlar mycket om tillgänglighet men även om vikten av ett inkluderande uttryck. Vi har under flera år haft veckovis återkommande samtal om WCAG och tillgänglighetsstandarder, genomfört egna tester och arbetar löpande med företag som är specialiserade på tillgänglighet. När vi designar är det en självklarhet att våra applikationer ska följa tillgänglighetskriterierna i standarden WCAG på nivå AA. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att handskas med ekonomiska resurser på ett sätt som är hållbart över tid och inte påverkar framtida generationer negativt. Som designer innebär det att man respekterar en given budget och att motivera sina beslut utifrån reell nytta. 

Ekologisk hållbarhet

Det sägs att om internet skulle vara ett land skulle det vara världens sjunde största förorenare. Varje webbsida, varje nedladdad bild, varje youtube klipp är regndroppar som tillsammans bildar ett hav av mer än 1 miljard ton växthusgaser per år. 

Med hjälp av ASCII-bilder kan vara ett sätt att jobba med mer hållbar webbdesign

För en webbdesigner innebär det att man måste tänka på hur man använder tillgängliga resurser. Behöver vi ha flera olika typsnitt som laddas ned från externa servrar? Hur stora bilder behöver vi ha? Hur många bilder behöver vi ha? Behöver vi ha video? Behöver vi ha ett användarflöde som löper över flera sidor? Kan vi ladda innehåll progressivt beroende på användarbeteende?

Men det fina med hållbar webbdesign är att den ofta går hand i hand med användarupplevelsen. En snabbare webbsida ger ett lägre koldioxidavtryck och en gladare användare. 

Bortom hållbar webbdesign

Sammanfattningsvis jobbar vi alltså med hållbarhet på flera plan. Hållbarhet genomsyrar hur vi lägger upp vår långsiktiga affärsplan, hur vi är och verkar tillsammans, hur vi designar och hur vi utvecklar och sätter upp vår serverstruktur. Våra utvecklare optimerar alltid våra lösningar för minsta möjliga klimatavtryck och vi väljer alltid gröna servrar som drivs med hållbar energi.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om hur vi jobbar med hållbar webbdesign.