UX-design

Driver försäljning, ökar kundnöjdhet och differentierar ett företag på marknaden.

Händer som skriver postitlappar

UX-design på Bazooka

UX-design (User experience design) omfattar ett flertal olika områden som i stort handlar om att förstå sig på användaren och skapa användarcentrerade lösningar som möter deras behov och ger en positiv användarupplevelse.

UX har en viktig roll för att se till att lösningen både är måluppfyllande för verksamheten och erbjuder en smidig och intuitiv kundresa. Vårt mål är alltid att skapa användarvänliga och effektiva digitala lösningar som både tillgodoser vår uppdragsgivares mål och är tilltalande för deras användare.

Vi har en bredd av kompetenser inom UX-området. Vårt UX-team har olika bakgrund och specialistområden och tillsammans har de stor kunskap om och erfarenhet av digital utveckling av tjänster och produkter.

Vi designar och utvecklar digitala produkter och tjänster med användarna i centrum. Det handlar om att förstå och ta hänsyn till deras behov, mål, beteenden och preferenser för att skapa en användarupplevelse som är intuitiv, effektiv och tillfredsställande. För att en användare ska genomföra ett handling kan det vara helt avgörande med ett tydligt och användarvänligt gränssnitt.

Varför är UX-design så viktigt?

UX-designen är central för att skapa framgångsrika digitala lösningar. Genom att erbjuda genomarbetade användarupplevelser lockas fler besökare, som i sin tur leder till ökade konverteringar. Användare är mer benägna att ta till sig önskad information, köpa en produkt eller registrera sig på en tjänst när det är tydligt för dem var de har hamnat, vad de ska göra och det är smidigt att genomföra.

✦ Framgång och tillväxt

För att nå långsiktig framgång och tillväxt är det väldigt viktigt att investera i användarupplevelsen. För det första leder en bra användarupplevelse till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Nöjda kunder är mer benägna att återkomma eller rekommendera er produkt eller tjänst till andra.

✦ Öka konvertering

Om kundresan på webbplatsen är smidig och intuitiv kommer fler användare genomföra önskade handlingar. Ett optimerat användarflöde leder till ökad konverteringsgrad och engagerade och nöjda användare. 

✦ Bra för ditt brand

Att arbeta användarcentrerat med sin webbplats eller applikation med löpande optimerar ökar chansen för att användarna väljer er tjänst eller produkt före konkurrenternas.  Det skapar ett positivt intryck och bygger förtroende hos kunderna, vilket på lång sikt kan leda till ökad marknadsandel och framgång.

✦ Avlasta medarbetare

En bra UX-design kan minska behovet av kundsupport. Om användaren enkelt kan förstå och genomföra sitt ärende på webbplatsen utan hjälp behövs färre resurser för att ta hand om inkommande frågor. 

Hur arbetar vi med UX-design?

Våra UX-designers arbetar med en kombination av verktyg, metoder och förhållningssätt som tillhör området.

✦ Behovskartläggning

Behovskartläggning en viktig del av UX-designprocessen och produktutvecklingsprocessen som syftar till att säkerställa att produkten eller tjänsten effektivt löser verkliga problem och möter användarnas behov och krav på ett tillfredsställande sätt. Vi arbetar främst nära våra strateger för att kartlägga användarnas behov. 

✦ Kundresor

För att visualisera och förstå användarnas interaktioner med en produkt eller tjänst över tiden tar vi fram kundresor. Genom att kartlägga och analysera kundresor kan vi skapa en djupare förståelse för användarnas behov och upplevelser, vilket i sin tur leder till bättre beslut och en mer framgångsrik produkt eller tjänst.

✦ Intervjuer och användartester

Intervjuer och användartester är två viktiga kvalitativa metoder inom användarupplevelse som används för att samla in feedback och insikter från användare för att förbättra designen och funktionaliteten vi tar fram.

✦ Expertutvärderingar

En designgranskning där en eller flera UX-experter inspekterar ett system, till exempel en webbplats, applikation eller en specifik sektion, för att identifiera potentiella användbarhetsproblem.

✦ Koncept

Ett koncept fungerar som en riktlinje eller vision som styr design- och utvecklingsprocessen. Konceptet kan utformas både som text eller som skisser, ex flödesscheman eller liknande.

✦ Prototyper

Vi bygger gärna prototyper med olika komplexitet, från grova skisser på papper till interaktiva digitala mockups eller simuleringar. Beroende på syftet med prototypen kan den vara statisk eller interaktiv och inkludera olika nivåer av funktionalitet. Syftet med en prototyp är att testa och validera designidéer och koncept innan man investerar resurser i att bygga den fullständiga produkten eller tjänsten.

✦ Wireframes

När vi skall visualisera lösningsförslag så gör vi det med hjälp av wireframes eller skisser. Wireframes fokuserar på att visualisera placeringen av olika element på en sida eller skärm utan att inkludera detaljerad design eller grafik. 

Bazooka kontoret är hundvänligt och mysigt

UX-design med Bazooka

✦ Strategiskt och operativt

Våra UX-designers arbetar både operativt och strategiskt beroende på uppdraget. Det kan handla om att zooma in på en isolerad uppgift som ska designas på bästa sätt utifrån en user story eller om att zooma ut helt och ta ett större grepp om uppdraget. När det handlar om att sätta en riktning för projektet och ett ramverk för lösningen har UX med sitt användarperspektiv en jätteviktig roll i formuleringen av en digital strategi. 

✦ Skjuter inte från höften

Att arbeta insiktsdrivet med UX innebär att man använder data och insikter om användarnas beteenden för att skapa en användarupplevelse som är relevant, effektiv och tillfredsställande. Det handlar om att basera designbeslut på data och insikter snarare än att förlita sig på antaganden eller intuition. När vi arbetar insiktsdrivet har vi mycket större möjlighet att skapa riktigt bra användarupplevelser.

✦ Ett internet för alla 

En UX-lösning ska vara inkluderande och tillgänglig för alla användare, oavsett deras förmågor eller behov. Detta kan innebära att lösningen har tydlig och lättläst text, kontrasterande färger för att underlätta läsbarheten, och färre komplicerade eller distraherande designelement. På Bazooka har vi stor erfarenhet av att designa inkluderande webbplatser i och med våra arbeten med många offentliga uppdragsgivare som har höga krav på tillgänglighet. 

✦ Smartare tillsammans

Att som UX-designer arbeta nära andra teammedlemmar, som utvecklare, analytiker, designers och strateger, är en förutsättning för att säkerställa att lösningen är genomförbar och att den ur ett användarperspektiv fungerar och implementeras på rätt sätt.

En effektiv och optimerad användarupplevelse är en avgörande faktor för framgång – vi har koll på hur man gör!

    Kontakta oss!

    Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


    Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy

    Läsvärt

    Utvalda projekt