Ut med det gamla, in med nya – GA4!

Google Analytics
Myriam Jessier - Unsplash

Har ni uppdaterat till Google Analytics 4 (GA4) ännu?

I mars 2022 meddelade Google att Google Universal Analytics – UA (den versionen som idag används i Google Analytics) kommer att fasas ut och ersättas av en ny uppdaterad version, Google Analytics 4 – GA4, i juli 2023. Det här innebär att UA inte kommer samla in någon mer data från och med juli 2023. Den redan insamlade datan kommer att finnas tillgänglig fram tills december 2023, men därefter raderas den permanent.

Varför avvecklas UA?

Universal Analytics är 15 år gammalt och det är dags för en uppdatering som är modern och bland annat är anpassad efter nya lagar, till exempel GDPR. Dessutom finns idag cookies, ad-blockers och webbläsare som stoppar spårning vilket GA4 kommer ta hänsyn till

Fördelar med GA4

  1. Automatisk och förbättrad händelsespårning
  2. Bättre identifiering och rapportering av användare
  3. Fler mål och mer data
  4. Maskininlärning och förutsägelser
  5. GA4 är gratis och integreras lätt med andra verktyg (ex. Googles egna verktyg som Google Ads, Google Tag Manager)

Har ni Universal Analytics idag och vill byta till GA4?

Vi rekommenderar att sätta upp GA4 innan sommaren 2022 för att den nya standardegendomen (propertyn) i GA4 ska hinna samla in minst ett års data innan UA läggs ned. Det är viktigt att jobba med data och analys när man har en webbplats. Det hjälper er att förstå era användare bättre och hur hemsidan presterar – vilket påverkar beslut idag och i framtiden.

När GA4 tar över är det bra att ha så mycket insamlad data som möjligt och ju mer data ni har desto säkrare blir analyser och tolkningar av trender och beteenden. När UA tas bort i december 2023 finns inte längre möjligheten att analysera den historiska datan, utan ni kommer enbart kunna förlita er på den datan som samlats in från det datumet GA4 sattes upp.

Därför bör en GA4 property finnas vid sidan om UA som samlar in data parallellt. Genom att sätta upp GA4 nu kan ni säkerställa att uppsättningen och statistiken är korrekt.

Som tidigare nämnt kommer ni fortfarande att ha tillgång till den historiska datan i UA i ett halvår från och med juli 2023. Om ni önskar ladda ned/exportera data kan ni göra det. En rekommendation är att enbart ladda ned det som är relevant och av värde för er organisation. Det är inte värdefullt att ladda ned all insamlad data då den mängden data sällan används.

De största skillnaderna mellan UA och GA4

UA – Fokuserar mycket på var besökarna kommer ifrån och vilka sidor de besöker.

GA4 – Fokuset är förflyttat till vem det är som besöker vår webbplats, vad den gör och vad den interagerar med. En besökare har oftast olika enheter – en jobbdator, en hemmadator, en mobil, en ipad m.fl. – GA4 kommer fokusera mer på att koppla ihop alla enheter till en person på ett smidigare sätt än förut.

Google har en förståelse för att framtiden kan bli cookie-lös och genom machine learning har de implementerat analys som inte kräver cookies och är inte lika påverkad av PII (personally identifiable information).

Vill du ha hjälp med uppsättning av GA4? Hör av er så kommer vi med ett kostnadsförslag!