Transkribera text med AI.

Good Tapes användarinterface

Notera: den här artikeln är transkriberad med hjälp av AI. Om något har blivit fel vid transkriberingen så är det kvarlämnat i artikeln men överstruket.


Årets tekniksnackis har helt klart varit AI och den trenden lär vi summera se mer av av under 2023. Det dyker upp fler och fler tjänster som kan effektivisera olika arbetsflöden. Transkribering av ljud från intervjuer eller teckning textning av video är ett exempel på en tidframande tidskrävande uppgift som man kan snabba upp med AI.


Fever.se Feber.se skriver om tjänsten GoodTape som tagits fram av den danska tidningen Zetland och som baseras på OpenAI’s Whisperer. Zetland tröttnade helt enkelt på att andra tjänster var så dåliga på danska och tog fram ett eget verktyg.


Så funkar GoodTape

Du laddar upp din ljudfil till tjänsten. Ljudet transkriberas och får en tidskod vars tempo går att påverka. Resultatet kan sedan laddas ner som en textfil LVISRT-format eller i SRT-format som kan användas för teckning textning av video.


Om man hanterar känslig information och inte vill ladda upp sitt ljud på nätet så finns Mac-programmet Mac Whisperer. För att det ska funka på svenska får man köpa provversionen pro-versionen som kostar 6 euro.


Testa Good Tape eller MacWhisperer

  • AI