User story – vad är det?

Istället för att skriva långa kravlistor för att ringa in och beskriva din produkt kan du använda dig av user stories. På Bazooka brukar vi kalla dem för utvecklarsagor eftersom en utvecklare direkt kommer att förstå både behov och funktion utifrån det user storyn berättar.

En user story är ett behov och en nytta som beskriver ett krav utifrån en slutanvändare/intressent/roll. För att få till en heltäckande beskrivning av din produkt behöver du utgå från alla olika intressenter/slutanvändare/roller och formulera många, faktiskt massor, av user stories utifrån olika perspektiv. Till slut kommer du ha täckt in alla funktioner som ska finnas för din produkt.

Börja med en intressent/slutanvändare/roll, och jobba vidare tills det känns klart och gå sedan vidare till nästa intressent/slutanvändare/roll. Det är helt normalt att du hoppar lite mellan olika roller allteftersom nya aspekter kommer fram och att user stories i början är mer övergripande för att sedan brytas ned och bli mer förfinade. Se mallen:

USER STORY-MALL

Som en [ROLL] vill jag [AKTIVITET] för att [NYTTA].
Som en [ROLL] behöver jag [BEHOV] för att [NYTTA].

Exempel:
Som en [småbarnsförälder] vill jag [beställa hem matvaror från nätet] för att [slippa ta med mig barnen till affären].
Som en [webb-administratör] behöver jag [uppdatera innehållet på webben] för att [hålla nyhetsflödet aktuellt].