Varför heter det ”Luftballongsretro”?

Mycket enkelt: En analys som utgår från att likna ett arbete med en luftballong-färd.

Vad är ett ”retro”?

Retro = Retrospektiv, en tillbakablick på något. I vårt fall menar vi en workshop där vi tittar tillbaka och utvärderar ett arbete vi har utfört under en begränsad tid, en sprint eller ett helt projekt.

När passar luftballongsretro?

När vi utvärderar exempelvis en sprint eller ett projekt; vad som gick bra och vad vi kan förbättra (både arbetssätt och själva produkten), och drar lärdomar till kommande sprintar och andra projekt. Alla som deltagit i projektet ska få ge sin syn på hur det har gått. Fokus ligger alltså på hur vi ska arbeta framåt: boosta våra bra arbetssätt och undvika det som upplevts som sämre.

Hur gör vi?

Rita upp en luftballong där teamet sitter i korgen. Ha post-it-lappar och pennor redo för alla att skriva ned följande. Tänk på att klustra liknande saker som tas upp. Ha en klocka för att begränsa tiden ni lägger på de olika delarna.

Steg 1 = fokus på det som ”lyft” projektet (rita värmen från luftballongens eld)

Steg 2 = fokus på det som hindrat/tyngt ned projektet (rita sandpåsar som hänger ned från korgen)

Steg 3 = fokus på arbetet framåt: hur tar vi tillvara på de bra saker som lyft oss och hur undviker vi hinder? Kom fram till åtgärder som gynnar ett smidigt arbetsflöde & som gör att vi kan arbeta ännu effektivare, trevligare och med bättre resultat!

Steg 4 = Sätt upp ansvarspersoner och deadline för varje åtgärd.

Var noga med att i kommande sprintar/projekt följa upp att åtgärderna efterlevs. Du kan bygga ut luftballongsretrot med exempelvis kommande risker eller något annat som är relevant för ditt projekt. Luftballongsretro for the win!