Konst i all ära, men det här är ännu bättre! I DO ART kommer att göra dig till en effektiv och proffsig mötesledare. Ta ett papper och fyll i under varje punkt. I början kan det kännas lite svårt men det går lättare efter hand. Börja med syfte, och jobba dig sedan vidare. Det gör inget om du hoppar runt lite eftersom det är lätt att vissa saker glöms bort. A – Agenda brukar jag fylla i sist.

I – Intention – Vad är avsikten/syftet med mötet?
DO – Desired Outcome – Vid mötets slut, vilka specifika resultat ska vi ha uppnått? Fokusera på tre saker: 1. produkt, 2. kunskap, 3. känsla
A – Agenda – Vilka aktiviteter behöver vi genomföra, och i vilken ordning, för att uppnå DO?
R – Roller & Regler – Vem gör vad? Vilka roller och ansvarsområden behövs för att mötet ska löpa smidigt? Vilka riktlinjer och principer ska gälla under mötet?
T – Tid – Hur lång tid har vi till förfogande? När ska mötet sluta?

När du väl börjat använda dig av I DO ART kommer du inte att kunna sluta! Ett life hack väl värt att sprida.