VAD ÄR HYPOTESDRIVEN WORKSHOP?

En hypotesdriven workshop är ett effektivt och roligt sätt att starta ett samarbete på eller att få in ny energi och nya idéer i ett pågående. Syftet med workshopen är att utifrån de mål som finns för satsningen, ta fram hypoteser och vilka aktiviteter och åtgärder som ska göras. Efter workshopen har vi grundplåten till det eller de projekt som ska rullas igång, dvs vi har en lista med aktiviteter (en backlogg) som är färdiga för prioritering. Tanken med vårt sätt att jobba med hypoteser i workshopformat handlar om att i slutänden alltid ha en tydlig koppling mellan prioriterade aktiviteter och verksamhetens mål – och därför veta tydligt att man satsar tid och pengar på rätt saker. Det blir ett möte med mycket prat, kluriga diskussioner och många post-its!

HUR GÅR DET TILL?

Workshopen faciliteras av någon från Bazooka så för dig som uppdragsgivare är det bara att hänga med. Det kan vara bra att inte vara för många och ca 7 deltagare från uppdragsgivaren och ca 4 från Bazooka är att rekommendera. Det behövs en stor whiteboard, en massa post-it-lappar och bra pennor. Som uppdragsgivare kan det om det går vara bra att förbereda kvantitativa mål som ligger bakom satsningen.

FÖRBEREDELSER

Som kund är det bra om ni förbereder er på och kan svara på följande frågor under workshopen:

 • Vilka effekt-, verksamhets- eller affärsmål ska det här samarbetet/projektet/lösningen stötta? (Varför ska vi göra det här?)
 • Vilka mätbara resultat vill vi uppnå? Hur kan vi följa upp dem?
 • Hur tror vi att vi uppnår målen?
 • Vad behöver vi göra för att uppnå målen?

Det är bra om de mål som sätts upp är mätbara, annars blir det svårare att ta reda på om de har uppfyllts. Målen skall helst svara på: hur mycket och när.

Icke mätbara mål:

 • Vi vill ha bättre lönsamhet.
 • Vi vill nå ut med vårt nyhetsbrev till fler.
 • Vi vill att potentiella kunder ska välja oss före våra konkurrenter.
 • Vi vill ha fler och mer engagerade följare på Facebook.

Mätbara mål:

 • Vi vill öka vår lönsamhet med 5% under 2019.
 • Vi vill ha 70% öppnade nyhetsbrevsutskick varje vecka.
 • Vi vill ha 12 nya signups fram till årskiftet
 • Vi vill att våra Facebookposter ska ha minst 40% klick under kampanjen.

DEL 1

Första delen av workshopen pratar vi om mål och effekter, dvs vad vill vi uppnå med satsningen och hur vi ska följa upp resultatet.

Mål och effekter: T ex: Vi vill öka vår lönsamhet med 5% 2019


DEL 2

I den andra delen diskuterar vi vilka hypoteser som tar oss mot målen, dvs hur tror vi att vi kommer att lyckas?

Mål och effekter: T ex: Vi vill öka vår lönsamhet med 5% 2019

Hypoteser: Vi tror att om vi kan generera fler leads på vår webbplats ökar lönsamheten


DEL 3

I den tredje delen pratar vi om vad vi behöver göra samt hur vi kan testa om våra hypoteser stämmer och ta oss mot målet.

MÅL OCH EFFEKTER:

 • Vi vill öka vår lönsamhet med 5% 2019

HYPOTESER:

 • Vi tror att om vi kan generera fler leads på vår webbplats ökar vår lönsamhet

ATT GÖRA:

 • Intervjua kund
 • Förtydliga erbjudande
 • Intervjua kundtjänst
 • Designa om kontaktsida
 • A/B-testa kontaktsida

VAD HÄNDER EFTER WORKSHOPEN?

Allt som har kommit fram i workshopen dokumenterar vi i ett digitalt arbetsverktyg där kraven i samarbetet/projektet listas, oftast i en Trello-board som alla i teamet får tillgång till. Nästa steg är lite olika beroende på samarbetet med för ett projekt blir det att prioritera vilka aktiviteter som ger mest effekt för minsta insats och flytta in dem i projektets första sprint. Projektet är igång!