Varför använder vi Bad Idea?

Med Bad Idea går vi bakvägen och försöker tänka ut det absolut sämsta sättet att lösa ett problem. Då kommer andra tankebanor att aktiveras och ni kommer komma på annorlunda innovativa lösningar.

Hur gör vi?

Följ vår enkla steg för steg guide nedan för en enkel introduktion till denna roliga workshop.

Förberedelser

Lägg ordentligt med tid på att formulera en bra fokusfråga som inleds med: Hur skulle vi kunna…..?
Lägg fram post it-lappar och pennor till alla som ska delta eller dela in i grupper om ni är många.

Steg 1 = Presentera fokusfrågan. Var noggrann med bakgrundsinformation om uppdragsgivaren och dess utmaning för att ge en djupare kunskap till deltagarna så det blir lättare att komma på en dålig lösning på problemet.

Steg 2 = Alla ska dokumentera sina dåliga idéer för att lösa fokusfrågan. Jobba enskilt eller i grupp.

Steg 3 = Presentera de dåliga idéerna för varandra. Det brukar bli en del skratt! :D

Steg 4 = Dags att vända på steken!!! När hjärnan försöker fokusera på urusla sätt att lösa ett problem kommer den att triggas att komma på innovativa och bra lösningar, hur det borde göras istället… De bra idéerna får dessutom en stadigare grund när vi har fokus på varför de är bra (dvs tvärt emot de dåliga idéerna).

Diskutera gärna tillsammans i grupp och glöm inte att ni ska bygga på varandras idéer. Ofta kommer det fram roliga och oväntade lösningsförslag.

Steg 5 = Alla/grupperna presenterar hur dåliga idéer ledde fram till goda, innovativa lösningsförslag. Ofta leder det till fler diametralt olika lösningar än om alla fokuserat på goda lösningar från början.

Steg 6 =Rösta fram ett eller flera lösningsförslag att arbeta vidare med.

Hoppas ni hade det lika roligt som vi brukar ha när vi använder oss av Bad Idea!