Digital strategi

En förutsättning för målstyrt arbete, engagerade användare och ökade resultat

Tre personer i ett arbetsmöte

En webbplats är en av de absolut viktigaste kanalerna för en verksamhet, och den är i många fall till och med affärskritisk. Framförallt om du säljer en tjänst eller någon typ av produkt, men även om det handlar om att sprida information.

All kommunikation – i innehåll, sociala medier, aktiviteter, annonser eller kampanjer – driver trafik till webbplatsen och för att veta hur vi på bästa sätt bemöter den behöver vi en strategi.

Varför digital strategi?

En bra strategi för webbplatsen ska både stötta affärsmålen och tillmötesgå användarnas behov. Den hjälper också till med att formulera mätbara mål, ge stöd i prioriteringar, att tid och budget läggs på rätt saker och synliggör era användares eller kunders behov inför, under och efter ett besök.

Det initiala strategiska arbetet sätter grunden för projektet och samarbetet, och vi vill tillsammans med vår uppdragsgivare se till att har svar på frågorna ”Varför?” och ”för vem?” innan vi går på lösning.

Kvinna pratar i telefon

Digital strategi med Bazooka

✦ Insikter att bygga på

Vi tar gärna del av befintlig dokumentation och tidigare förstudier eller digitala strategier, men vill också ställa egna frågor för att få en större förståelse för verksamheten, dess målgrupper och marknad. Saknas dokumentation eller tidigare insikter om mål, målgrupper eller behov börjar vi såklart i den änden och genomför en förstudie eller olika typer av aktiviteter för att definiera målgrupper och beteendetyper.

✦ Effektmål för att mäta framgång 

Att både arbeta långsiktigt och kortsiktigt med webbplatsen är viktigt för att stötta verksamhetens vision och för att erbjuda rätt innehåll, till rätt användare, i rätt kontext och tid. Vi kan hjälpa er att sätta upp tydliga effektmål för webbplatsen med direkt koppling till era verksamhetsmål.

Att identifiera omedelbara effektmål, och hur ni kan mäta dem, är en avgörande framgångsfaktor för att driva ett agilt optimeringsarbete.

✦ Verifiering & optimering

För att få insikter om användarnas behov och beteenden verifierar vi målen regelbundet genom olika kvalitativa eller kvantitativa undersökningar. Allt från att analysera data till att utföra olika typer av användarundersökningar. Dessa aktiviteter hjälper oss att synliggöra användarnas utmaningar och är ett av våra viktigaste verktyg för att optimera användarupplevelsen.

✦ Behovs-kartläggning

Användarnas önskemål och behov kartlägger vi genom olika undersökande aktiviteter, till exempel genom kundresor, effektkartläggning, UX-granskning, användbarhetstester, enkäter eller intervjuer på olika djup. På så sätt bygger vi produkter och tjänster som är användarcentrerade, håller hög kvalité och blir konkurrenskraftiga.

Hur går det till?

Processen börjar med att identifiera behov och krav. Vad har verksamheten för förutsättningar och mål? Vilka behov har användarna?

En hand som håller i en penna ovanför postits
 • Vi gör en behovskartläggning och pratar om övergripande förutsättningar och ser till att projektgruppen får en gemensam bild av dessa.
  Vi formulerar syfte och mål för webbplatsen och definierar mätbara effektmål.
 • När de flesta frågetecken är utredda om vad det är vi vill uppnå med webbplatsen går vi in i en konceptfas som sedan landar i produktion och realisering.
 • Blev det som vi trodde? När webbplatsen sedan lanserats börjar vi efter en tid arbetet med att verifiera de hypoteser vi initialt formulerat för att få insikter i hur användarna faktiskt använder webbplatsen.
 • Utifrån dessa insikter kan vi dra slutsatser för att optimera användarupplevelsen eller addera ny funktionalitet.

Varför är Bazooka en bra strategisk partner?

✦ Både snack och verkstad

Bazooka har byggt webbplatser i över 25 år och har lång erfarenhet av att ta fram lösningar för både stora och små utmaningar. Vi har både misslyckats och lyckats, och ibland till och med vunnit pris. Vi vet att ett långsiktigt och löpande strategiskt arbete möjliggör ett proaktivt arbete för att bibehålla relevansen för era användare och för att fånga upp när nya behov uppstår.

✦ Vi har koll på igår, idag och typ imorgon

Det är lika viktigt att lära sig av sina misstag som att ha koll på hur verkligheten ser ut just nu, samtidigt som ett öga alltid ska va riktat mot horisonten. Med våra år på nacken vet vi vad som funkar och vad som inte funkar på internet. Vi är också otroligt nyfikna på framtiden och utforskar ständigt nya tekniker och metoder som vi tar med in i våra samarbeten.

Söker ni en strategisk

digital partner?

  Kontakta oss!

  Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


  Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy

  Utvalda projekt