Digital design

Mätbar webbdesign som väcker känslor och ger en förbättrad användarupplevelse

Webbdesign, digital design och allt däremellan. Med en problemlösande inställning designar vi exceptionella användarupplevelser.

Collage med exempel på design

Varför är design viktigt?

Konsultbolaget McKinsey genomförde 2018 en undersökning där de under en femårsperiod tittade på förhållandet mellan design och affärsnytta hos över 300 börsnoterade företag från ett flertal länder och branscher. Resultaten visade ett entydigt samband mellan bra design och affärsnytta. De företag som McKinsey identifierade som designstarka hade en avkastning som ökade nästan dubbelt så snabbt som hos de mindre designstarka konkurrenterna. 

Jaha men varför är det så? 

Design är kommunikation

Design är kommunikation och lyckas du med din kommunikation ökar chanserna att din målgrupp förstår vem du är och vad du står för och köper din produkt eller tjänst. Det är inte svårare än så.

Det där med känslor.

Vi känner ingen empati för pajdiagram. Människor har fattat beslut baserat på känsla i alla tider och kanske mer så nu än någonsin. Det spelar ingen roll att en produkt rent rationellt är överlägsen en annan. Om inte känslan är där kommer många, om inte de flesta, att välja bort produkten. Bra design väcker känslor och kan ge din produkt eller tjänst ett emotionellt värde som är ouppnåeligt med rationella argument och ofta kritiskt för företagets framgång. 

Design som fungerar

Parallellt med att vi vill ha produkter, tjänster eller gränssnitt som väcker känslor och emotionellt engagemang vill vi också ha diton som fungerar. En vackert designad sax som inte går att klippa med är ingen sax. Design är viktigt därför att det är en avgörande del av hur vi får en användare att interagera med en produkt på ett önskat sätt.  

Design och Kreativitet

Bra design ska vara mätbar. Men vi får inte glömma att designprocessen är en kreativ process som i sig väcker nyfikenhet och mod, stimulerar empatiskt tänkande och vänder upp och ner på etablerade tankegångar och normer. Designstarka företag utmärker sig inte bara tack vare ett starkt varumärke eller en väldesignad produkt. Designstarka företag har anammat kreativitet som koncept och låtit det sippra ut i organisationen vilket gjort dem modigare, mer innovativa och bättre rustade för förändring.

Design är inte utsmyckning

Den bästa designen uppstår i skärningspunkten mellan företag, målgrupp och omvärld och är ett resultat av en tydlig strategisk riktning och en konceptuell idé. Ditt varumärke kan säga en sak men om det inte bottnar i något som är relevant för din målgrupp, förankrat i omvärlden och tydligt reflekterar ditt företags värderingar spelar det ingen roll. Alla kan se att lösnäsan är en lösnäsa. 

Här på Bazooka anser vi att bra design är affärskritiskt. Vi håller inte bara på med design för att vi tycker att det är fint. Vi gör det för att vi är övertygade om att bra design skapar emotionellt värde, förbättrar användarupplevelsen och genererar reell affärsnytta.

Collage med Bazookas designerbjudande
Collage med exempel på design

Hur vi jobbar

Med ett användarcentrerat angreppssätt, väl förankrat i en tydlig strategi tar vi fram digitala upplevelser som stödjer affären.

Strategisk design

Vår designprocess utgår alltid från en tydlig strategi och varje beslut vägs noggrant mot målgrupps- och varumärkesinsikter. Ett väl utfört insiktsarbete är grunden för en design som är lyhörd för användarnas behov, som reflekterar varumärket och som stöttar affärsmålen.

Designprocess över skrågränserna

Vårt designteam jobbar alltid nära övriga discipliner. Dels därför att vi tror på att dela med oss, och på en involverande kultur, och dels därför att de bästa ideerna inte alltid kommer därifrån man tror. 

Användarcentrerad digital design

Vi jobbar alltid med användaren i fokus. Ofta gör vi förstudier för att kartlägga användarbehov och möjligheter. Ibland gör vi kvalitativa användarstudier och tester. Tillsammans med vår analysavdelning tittar vi löpande på hur våra lösningar presterar och hur vi kan optimera designen för bättre resultat.  

Kundnära

Vi ogillar dramatiska avtäckningar och involverar gärna kunden i ett tidigt stadium. På Bazooka ser vi hela vårt erbjudande som ett partnerskap där vi tillsammans strävar mot gemensamma mål. 

Tillgänglighet

På Bazooka löper tillgänglighet som ett ledord genom hela vår process. I jakten på ett trevligare Internet är det en självklarhet för oss att alla ska ha tillträde på liknande villkor. Tillgänglighet är en självklar parameter när det kommer till design och väl integrerat i vår designprocess.

En iterativ process

På bazooka mäter och analyserar vi löpande resultatet av våra designbeslut. Därför är vi alltid redo att omvärdera, optimera och iterera för att garantera maximal användarnytta.

Kreativitet

För oss är det kreativa spelrummet viktigt därför att vi tror att det är en förutsättning för att hitta den bästa lösningen. Vi jobbar ogärna med beställningar men gärna med problemformuleringar som vi formulerar tillsammans med kunden. Vi har inga patenterade lösningar utan tror att varje uppdrag är unikt och därför kräver sin egen unika lösning. Tillåts vi vara kreativa kan vi också på ett enklare sätt vara proaktiva och förutse potentiella problem eller möjligheter. 

Collage med exempel på design

Vad vi gör

Webbdesign, digital design och allt däremellan. Vårt fokus är att med en problemlösande inställning designa exceptionella användarupplevelser. 

Webbplatser

Vi har designat prisvinnande webbplatser sedan internets begynnelse.

Vaurmärkesarbeten och grafiska identiteter

Med utgångspunkt i det digitala anslaget har vi skapat grafiska identiteter och profiler för en mängd företag och organisationer.

Motion design

Idag är motion en integrerad del av varje designprojekt vi tar oss an. Vi brinner för bra motion som förhöjer och förbättrar användarupplevelsen.

Förvaltning och förädling

Vi är experter på digital design och jobbar ofta med förädlingsuppdrag där vi anpassar och utvecklar befintlig design för fungera optimalt i digitala kanaler. 

Digitala upplevelser

Det digitala universumet är idag en växande labyrint av kanaler, tekniker och plattformar, ofta integrerade i vår fysiska värld. Därför har vi en kanaloberoende inställning till hur vi jobbar med design som ständigt utvecklas. I tätt samarbete med UX och utvecklarteamet tar vi fram digitala lösningar som löser problem. Ibland blir det en webbplats och ibland en fysisk installation, en applikation, en skärmlösning, en museiupplevelse eller ett spel. 

Aldrig sluta lära

Vi är ett kunskapstörstande team som delar en vision om att aldrig sluta lära. Ibland är det frustrerande men vi vet också att det är en förutsättning för att kunna vara relevanta. Vi hänger på låset när det släpps nya Figma-uppdateringar. Vi nosar upp ny teknik innan den slår igenom. Vi labbar och prototypar. Vi är lyhörda och nyfikna och aldrig sena att utmana våra egna och andras rutiner och intrampade banor. Vi jobbar strukturellt med kunskapsdelning för vi tror på att dela med oss, att involvera och att få varandra att växa. 

Vårt team, liksom Bazooka i stort, präglas av ett prestigelöst, kunskapsdrivet och nyfiket förhållningssätt till allt vi gör. Vi prioriterar samarbete utan att tappa bort individen. Vi omfamnar olikheter och premierar den som utmanar konventioner och våra invanda tankemönster. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi jobbar med digital design.

    Kontakta oss!

    Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


    Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy

    Utvalda projekt