TikTok stämmer Montana

Staty som representerar lagen
Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

TikTok har inlett en rättsprocess mot delstaten Montana i syfte att utmana det nyligen tillkännagivna förbudet mot appen. Det sociala medieföretaget hävdar att den nya lagen, som förväntas träda i kraft den 1 januari nästa år, utgör en ogrundad kränkning av yttrandefriheten och strider mot grundlagen.

TikTok, som ägs av det kinesiska företaget ByteDance, argumenterar för att försöket att blockera användare från att använda TikTok baseras på ”ogrundade spekulationer” om att den kinesiska regeringen skulle kunna få tillgång till användardata. Företaget betonar att de varken har delat eller skulle dela amerikansk användardata med den kinesiska regeringen och har vidtagit åtgärder för att skydda användarnas integritet och säkerhet, inklusive att lagra all amerikansk användardata i USA.

Stämningen från TikTok följer en tidigare stämning som lämnades in förra veckan av fem innehållsskapare som framförde liknande argument, däribland att delstaten Montana saknar befogenhet att vidta åtgärder avseende nationell säkerhet. Båda stämningarna lämnades in i federal domstol i Missoula.

Republikanske guvernören Greg Gianforte undertecknade lagen förra veckan, och stämningen från innehållsskaparna lämnades in bara några timmar senare. Montanas justitieminister Austin Knudsen, vars kontor utformade lagförslaget, har tidigare hävdat att ”TikTok spionerar på amerikaner”, och hans kontor förväntar sig rättsliga tvister och är beredda att försvara den nya lagen.

Förutom Montanas förbud har den federala regeringen och ungefär hälften av USA:s delstater förbjudit användningen av TikTok på enheter som ägs av regeringen. Montanas nya lag förbjuder inte bara nedladdning av TikTok i delstaten, utan skulle också bestraffa både appbutiker och TikTok själva med böter på 10 000 dollar per dag varje gång någon erbjuds möjlighet att komma åt appen eller plattformen.

Det är dock osäkert hur effektivt förbudet kan genomföras, eftersom säkerhetsexperter varnat för att det skulle vara näst intill omöjligt att hindra TikTok-användare från att komma åt appen även om lagen träder i kraft 2024.

Via Independent.