TikTok mfl förbjuds på franska lurar

Apple lurar och iphone
Photo by Ayiman Mohanty on Unsplash

Under de senaste månaderna har regeringar runt om i världen förbjudit statligt anställda att använda TikTok. Nu har Nederländerna och Norge också anslutit sig till de länder som förbjuder appen, trots TikToks försäkran om att man inte delar användarnas data med den kinesiska regeringen. I Frankrike har man förutom förbudet mot Tiktok även lagt till Netflix, Instagram, Candy Crush och Twitter till listan på appar som inte får användas.

Enligt Frankrikes regering så erbjuder inte apparna tillräckliga nivåer av säkerhet och dataskydd för att få användas. Frågor ställs nu om hur data samlas in och används av företag som Facebook, Instagram, Snapchat och till och med Candy Crush. Det politiska fokuset har länge legat på TikTok, eftersom dess moderbolag ligger i Kina, men nu lyfts alltså även frågor hur de amerikanska företagen hanterar och skyddar den data som samlas in.

Via BBC.


Ps. Kanske fel tillfälle att fråga, men du följer väl Bazooka på Tiktok –> @bazooka_se? 😀