Så kan laddare för elbilar hackas

Elbil på laddning vid laddningsstation
Bild: Tom Radetzki / Unsplash

Ett gäng forskare vid University of Texas Cyber Center for Security and Analytics har undersökt om laddningsstationer för elbilar kan hackas och vilka konsekvenser en attack skulle ha.

Forskarna har lyckats identifiera 13 av de mest allvarliga sårbarheterna i systemen samt tillhörande mobil- och webb-appar. De har delat in dem i tre kategorier: Attacker mot laddningsstationerna, attacker mot användarna samt attacker mot elnätet.

En attack mot laddningsstationerna skulle exempelvis kunna innebära att elbilar laddas saktare eller inte alls, att de visar upp felaktiga debiteringsavgifter eller att funktioner i systemet stängs av.

En attack mot en användare skulle kunna innebära att hackarna får tillgång till användarens laddningshistorik och personliga information. Det skulle kunna möjliggöra för hackarna att utsätta användaren för övervakning, utpressning, identitetsstöld och betalningsbedrägerier.

Om attacken riktas mot elnätet skulle hackarna kunna använda sig av flertalet laddningsstationer för att starta synkroniserade laddningar samtidigt. En annan typ av attack skulle vara att hackare öka urladdningsförsörjningen för att öka flödet av elektricitet tillbaka till nätet. Båda dessa typer av attacker skulle innebära att elnätet destabiliseras.

Forskarna har presenterat förslag på hur de sårbarheter de funnit kan korrigeras för att undvika de här typerna av attacker. Deras forskning innehåller också förslag på lämpliga säkerhetsåtgärder, riktlinjer och best practices för utvecklare så att man ska kunna undvika attacker.

Via The Next Web