Statens Museer för världskultur. En myndighet – fyra museer.

Världskulturmuseerna, med det formella namnet, Statens museer för världskultur är en museimyndighet med uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Inom myndigheten ingår de fyra museerna Världskulturmuseet, Östasiatiska Museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska Museet med olika inriktning. Tillsammans spänner museerna över alla kontinenter och många tusen år av mänsklig kultur, från förhistorisk tid till vår globala samtid.

Uppdraget

Uppdraget omfattning innebar att ta fram och utveckla en ny webbplats för Världskulturmuseerna med ingångar för de fyra olika museerna samt även för myndigheten. Myndighetens nya webbplats ska sätta besökaren i fokus och fungera som en plats som både lockar till fysiska såväl som digitala besök och spegla myndighetens uppdrag och värdegrund.