“Den månad som katastrofen i Japan inträffade besöktes UDbloggen av ca 40 000 besökare.”

Uppdrag

2005 sattes en rad åtgärder i rullning på UD i syfte att förstärka och förbättra bilden av departementet – medarbetare blev mer synliga i traditionell media, man ökade beredskapen och arbetade med att förbättra kommunikationen i olika kanaler, bland annat på Twitter och genom ordförandeskapswebben. Som ett led i detta arbete tog UD även kontakt med Bazooka med en förfrågan om att se över hur ett nyhetsbrev skulle kunna öka departe- mentets kommunikation utåt. Vi föreslog då på eget initiativ att ta hela kommunikationskon- ceptet ett par steg längre.

Lösning och resultat

Lösningen byggdes dels av våra erfarenheter från liknande projekt med andra kunder och dels i det kreativa arbete som genomfördes för att lösa kundens tillkommande krav. Utifrån ett väl paketerat grundkoncept hölls en tät dialog genom hela projektet där kunden och vi som leverantör gemensamt prioriterade och värderade såväl funktions- som designidéer – hela tiden med en strävan att tillföra nytta för användaren. Den slutliga levereransen – UDbloggen – blev navet där allt från medarbetarbloggar, ministerbloggar, nyhetsbrev, Twitter, Flickr,Youtube och övriga kanaler kunde samordnas under ett tak.

UD:s initiala målbild med nyhetsbrevet – att nå ut till en befintlig e-postlista med totalt 300 jour- nalister nåddes och överträffades. Under bland annat tsunamikatastrofen i Japan och under den intensiva perioden med den “Arabiska våren” fick samtliga etablerade kanaler, med UDbloggen i centrum, stå emot trycket från tusentals svenskar, både journalister, departementets egna lokalanställda likväl som privatpersoner, som snabbt behövde svar, information eller akut hjälp via UD. Den månad som katastrofen i Japan inträffade besöktes UDbloggen av ca 40 000 besökare, och under den “Arabiska våren” var antalet ca 28 000 besökare/månad.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00