Bazooka fick ännu en gång förtroendet att utveckla Utrikesdepartementets app UD Resklar, och hösten 2019 lanserades en ny version för både iPhone och Android. Den erbjuder precis som tidigare både allmän reseinformation och lokal information från Sveriges alla ambassader, men har fått en helt ny design och ny funktionalitet som ger UD möjlighet att kommunicera direkt till användarna via pushnotiser. Användarna kan välja att slå på geopositionering, och på så sätt få den mest relevanta informationen oavsett var de befinner sig i världen.

Systemet för pushnotiser erbjuder användarna ett nytt sätt att ta del av Sveriges ambassaders reseinformation. Genom att slå på notiser för ett eller flera länder får användaren information om avrådan eller ändrad reseinformation för valda länder, rakt ner i fickan. Utrikesdepartementet kan även skicka ut globala pushnotiser som når ut till samtliga användares enheter, i händelse av en situation där viktig information måste nå ut till alla.

När en användare rör sig över landsgränser och har geopositionering påslaget kommer denne få en notis om att hen nu befinner sig i ett nytt land och appen visar då landets information som startvy. Inte heller här går det att spåra en enskild person, utan informationen om den mobila enhetens position stannar i enheten.

Utrikesdepartementet är en myndighet och har därför höga krav på sig vad gäller GDPR och säkerhet, samt tillgänglighet. Noga överväganden har gjorts för att minimera insamling av personliga data. UD känner t.ex. aldrig till användarnas position, och pushnotiserna skickas till av UD oidentifierbara mobila enheter, som alltså inte kan kopplas till enskilda personer.

Appens design utgår, likt UDs webbplats Swedenabroad.se, från identiteten ”Brand Sweden”, men har anpassats för att följa WCAG 2.1 och de krav som där ställs på digital tillgänglighetsanpassning. Rent tekniskt följs även ställda krav.

Ladda ner appen UD Resklar