Om Tillväxtverket

Tillväxtverket är en av Sveriges modernaste myndigheter och har ca 400 anställda över hela Sverige. Tillväxtverket verkar under Näringsdepartementet och har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Kunskap, nätverk och finansiering är myndighetens viktigaste verktyg för att nå dit.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00