Om Swedish Foreign Policy News

Swedish Foreign Policy News är Utrikesdepartementets (SWEMFAs) nya kommunikationsplattform för att få ut nyheter, berättelser och information både i Sverige som internationellt. 

Bakgrund

Arbetet med Utrikesdepartementets bloggportal, UDbloggen, har nu mynnat ut i en ny plattform som på ett modernare sätt möter användaren. Lösningen baseras på vår mångåriga erfarenhet och samarbete med Utrikesdepartementet där gemensam insats lagts på strategi, koncept och lösning.

En viktig aspekt initialt var att ge UD ett verktyg där de med korta artiklar kan ge sitt perspektiv på ämnen som rör departementets ansvarsområden. Därigenom kan webbplatsen bli en naturlig kanal för spridande av Sveriges utrikespolitik och de frågor departementet driver och svarar för, både i Sverige som internationellt.

Därutöver behövde UD en ny kanal som samlade alla olika blogg- och kommunikationskanaler på en enhetlig plats som lättare kan administreras, följas upp och vidareutvecklas med alltjämt förändrade krav kring responsivitet,  användbarhet och möjlighet till spridning i sociala kanaler.

Lösning

Design och UX

För att förenkla användarupplevelsen mot tidigare lösningar så valde vi en minimalistisk väg där arbetet med interaktionsdesign hade som mål att ha så lite navigation och sekundär funktionalitet som möjligt. På så sätt tog vi fram en lösning fram där varje artikel, skribent och tema sattes i fokus för att användaren direkt och enkelt ska hitta material utifrån dessa spår. Efter lite skruvande på behov och kravställning lade vi även till en filtering för artikelspråk och region men utan att för den skull addera en uppsjö av navigationselement. Hela lösningen togs fram för att vara optimal att konsumera även i läsplatta och mobiltelefon vilket även fick bli en viktig förutsättning när designen sedan skulle adderas – responsivitet utan att hämma innehållspresentationen. Stor vikt lades även till att varje nivå i lösningen skulle kunna grupperas och presenteras grafiskt som en egen fristående avdelning. Detta innebar att även befintliga ambassadörsbloggar kunde migreras in i lösningen. Dessa hade tidigare haft individuella bloggar men i den nya lösningen medges en egen tematisk sida att presentera sina egna artiklar på – både individuellt för skribenter som geografiska enheter.

Utveckling och teknisk lösning

Utifrån etablerade krav och Utrikesdepartementets goda erfarenheter valde vi WordPress som plattform för lösningen. Projektet mynnade ur den tidigare WordPressbaserade lösningen UDbloggen och material från denna samt en uppsjö andra bloggar krävde att redaktionella rutiner och enkel migrering av befintligt innehåll kunde göras lättast till en snarlik, men mer modern plattform.

Webbplatsen baseras nu på ett egenutvecklat grundtema som är optimerat för att utnyttja plattformens tekniska och redaktionella fördelar. Temat medger även att varje artikel presenteras genom användarens vägval att filtrera artiklar utifrån tema, tagg, språk, region eller författare. Detta gör att varje artikel kan inkluderas som relevant utifrån vad användaren har för intresseområde, bakgrund eller språkkunskaper. Samtligt innehåll går även att filtrera genom redaktionellt urval, mest lästa, mest delade och egna inställningar gällande språk kan styra urvalet.

Den färdiga lösningen har goda möjligheter att optimeras genom god integration med mätverktyg där framtida satsningar förhoppningsvis baseras på användarbeteende och externa behov lika mycket som Utrikesdepartementets egna kommuniktionsutmaning, agenda och uppdrag.