Sweden Abroad

Bazooka har under 18 år samarbetat med Regeringskansliet och tagit fram en mängd olika digitala projekt och lösningar tillsammans. Vårt senaste uppdrag är för Sweden Abroad, den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat, som drivs av Utrikesdepartementet.

Uppdrag

Hösten 2016 gav UD oss utmaningen att göra en ny webbplats för Sweden Abroad. Uppdraget grundade sig i behovet av att förnya sin befintliga lösning för att bättre kunna möta efterfrågan från deras besökare och ge bästa tänkbara globala service. Den dåvarande webbplatsen byggdes 2011 och var ur ett tekniskt perspektiv föråldrad.

Några av uppdragets utmaningar var den enorma bredden av målgrupper med väldigt olika behov, intressen och förkunskaper och att möta både de interna behoven och de externa (mottagarens). Exempel på målgruppens bredd: Sweden Abroad ska kunna hjälpa en internationell besökare som vill flytta till Sverige, en svensk som tappat bort sitt pass på utlandssemestern samt en företagare i ett annat land som vill komma i kontakt med en svensk ambassad.