Om Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID)

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, vill bidra till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete. Detta görs bland annat genom att tillhandahålla utbildningar i bland annat designprocessen och genomföra olika projekt på nationell och internationell nivå.

Uppdraget – ny visuell identitet och webbplats

Bazooka fick uppdraget att göra en ny webbplats till SVID hösten 2019 och en viktig faktor för projektet var en väldigt snäv och absolut tidsram, då den befintliga webbplatsen skulle tas ned vid årsskiftet. Samtidigt skulle den nya webbplatsen bli den plattform som SVID skulle bygga vidare sin verksamhet på. Webbplatsen skulle först och främst bistå organisationen med att effektivt sprida information, kunskap och inspiration om innovation, designprocessen och att arbeta designdrivet.

I samband med att Bazooka fick i uppdrag att göra om SVIDs webbplats, beslutades det att den visuella identiteten och den grafiska profilen skulle göras om, vilket också ingick i uppdraget. Designen och innehållet på webbplatsen skall bidra till att förmedla bilden av organisationen som en trovärdig aktör och attraktiv partner. 

Under projektet hade vi ett agilt arbets- och förhållningssätt. Då både tid och budget var fastställda fick vi tillsammans med vår beställare på SVID laborera och prioritera när det kom till sajtens omfattning och komplexitet.