Bazookas gedigna erfarenhet, känsla för design och styrka inom kreativa lösningar har varit helt ovärderligt i utvecklingen av Sveriges historia. Tillsammans har vi skapat en användarvänlig, modern och spännande webb som vi hoppas ska väcka nyfikenhet för historia.

Susanna Zidén, projektledare på Statens historiska museer.

Om Sveriges historia

Sveriges historia är en digital undervisningsresurs för historia i grundskolan, som drivs av Statens Historiska Museer i samarbete med sjutton svenska museer. Syftet med Sveriges historia är att museerna ska nå ut till fler barn och unga på ett sätt som väcker engagemang och leder till fördjupad förståelse och ökat intresse för historia.