”Det har varit ett nöje att arbeta med Bazooka. Teamet har visat ett genuint intresse för vår verksamhet och våra visioner och gjort ett mycket fint arbete med framtagandet av vår nya webbplats subtopia.se”

/ Lydia Putkinen, Kommunikationsansvarig

Om Subtopia

Subtopia är till för artister, entreprenörer, publik, kulturfantaster och alla andra. Subtopia är ett kreativt kluster med ett åttiotal aktörer som arbetar med konst och kultur i olika former och förfogar över 15.000 kvm yta för: cirkusföreställningar, filminspelningar, konserter, konferenser, fester m.m.

Bakgrund

Våren 2014 fick Bazooka i uppdrag av Subtopia att ta fram deras nya webbplats. Målet var en cool och inspirerande webbplats som skulle används av besökare och kunder för att få inspiration, information och för att hitta till Subtopia.

Lösning

Koncept

Subtopias angenäma problem var att de hade så mycket bra innehåll att det blev svårt att visa upp allt på ett tydligt och enkelt sätt. Informationen riktade sig till både besökare, ungdomar, entreprenörer och aktörer men även till de som till exempel ville hyra lokaler. Strukturen speglade dock snarare den interna organisationen än besökarnas behov. Konceptet fokuserades därför på att skapa en struktur som utgick från besökarnas behov och vad Subtopia har att erbjuda dem, utbudet samlades under menyvalen ”upplev”, ”ät”, ”hyr”, ”utvecklas” och ”läs”. När besökarens utgångspunkt var i fokus var det lättare att skapa en logisk ordning och mycket av problemen Subtopia tidigare haft med strukturen löste sig mer eller mindre av sig självt.

Besökaren i fokus är något som även genomsyrar webbplatsen som helhet. Starka visuella intryck ska snabbt ge en känsla av vilken upplevelse besökaren har att vänta då hen besöker Subtopia.

En annan viktig del i konceptet är att det genomgående ska finnas en “call to action” i anslutning till allt innehåll. När besökaren väl blivit intresserad av något ska det alltid finnas en möjlighet att agera såsom att t.ex. köpa biljetter, ta kontakt eller dela med sig av innehållet i sociala medier.

Design

Målet med designen för nya subtopia.se var att skapa en öppen och inbjudande känsla. Fullskärmsbilder skapar en härlig känsla för Subtopias färgstarka verksamhet och ger Subtopia möjlighet att visa upp aktörer som evenemang på ett mycket mer inspirerande sätt.

I designarbetet arbetades även mycket med ikoner. Varje typ av evenemang har fått sin egen symbol, detta för att användaren på ett mer lättöverskådligt sett ska kunna se vilken typ av evenemang det handlar om. Ikonerna lättar även upp designen och ger en mer lekfull känsla.

Grundtänket med designen av nya subtopia.se har varit att skapa en öppen, cool och inbjudande webbplats, vilket vi tycker att vi lyckats uppnå.

Utveckling

Suptopia är en stor, härlig och dynamisk organisation med många bollar i luften. Den största tekniska utmaningen under utvecklandet av subtopia.se var att bygga ett system som skulle vara lätt att administrera samtidigt som det inte fanns några glasklara mallar för vad en sida kan komma att innehålla.

Vi löste detta genom att använda WordPress som CMS och skapa ett antal sidmallar med sidbaserade anpassade fält, på så sätt får redaktörerna stor frihet att anpassa innehållet efter behov. För att hantera flerspråksstödet använde vi ett plugin som heter Polylang.