Uppdrag

Stockholms Hamnar hade en webbplats byggd på äldre teknik. Uppdraget till Bazooka var att skapa en nya webbplats som speglar Stockholm Hamnars vision om att vara Östersjöns ledande hamn och en modern, välkomnande och affärsfrämjande partner med hållbarhet i fokus. Dessutom skulle den ge medarbetarna en flexibel redaktionell miljö med möjlighet till snabba och enkla uppdateringar.

Lösning och resultat

I nära samarbete med Stockholms Hamnar definierade vi åtgärder som skulle stötta Stockholms Hamnars vision; att uppfattas som Östersjöns ledande hamn – en modern, välkomnande och affärsfrämjande partner.

Modern

Mätningar visade att hälften av besökarna använder andra enheter än datorn när de besöker Stockholm Hamnars webbplats. Därför valde vi att bygga utefter strategin mobile first. Detta medförde även att vi skalade innehåll, vilket påverkade användarupplevelsen positivt.
Startsidan fick en tydligare och modernare profil som överensstämmer med Stockholm Hamnars varumärke. Med ny design och färgspråk skapade vi en helt ny upplevelse för besökaren, både vad gäller form, interaktion och generell känsla.

Under projektet integrerades webbplatsen med Stockholm Hamnars övriga kommunikationskanaler för att generera trafik mellan dessa och samordna och utnyttja de naturliga informationsflöden som finns.

Välkomnande och affärsfrämjande

Webbplatsstrukturen förenklades och byggdes med Stockholm Hamnars viktigaste tjänster – fartygslistan, hamnkartor, väderstatistik etc – som utgångspunkt istället för att spegla företagets organisation och olika funktioner.

Stockholms Hamnars webbplats riktar sig till många olika målgrupper med oerhört skiftande behov. I tät dialog med Stockholms Hamnar skapade vi en webbplats som mötte användarnas behov av ett verktyg för att tillhandahålla information så att skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik kan bedriva sin verksamhet. Därmed ges stockholmare, företagare och turister förutsättning att på ett enkelt och tillgängligt sätt kunna ta sig till och från skärgården men även att transporter till och från färjorna och kryssningsfartygen.

Bilder har fått ett stort utrymme eftersom dessa beskriver Stockholms Hamnars verksamhet både på ett modernt och välkomnande  sätt.