Bazooka fick i uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och
Barnombudsmannen att producera en kortfilm som riktar sig mot kommuner och landsting. Filmens syfte var att informera om hur man kan integrera barnrätts- och
ungdomspolitik i sin verksamhet.

Storyboard är skelettet

Att arbeta med film som berättarteknik innebär att förtydliga och förmedla budskapet bättre än vad till exempel enbart text kan, samt visa underhållningsvärde. Detta innebär att aspekter som symbolik och representation måste värderas. Viktigt är även att ha filmens tidsram i åtanke, eftersom en längre produktion behöver fler illustrationer så att tittaren inte tappar intresset.

Initialt bearbetades manus tillsammans med kunden och värdeord togs fram. På så vis framträdde berättelsens huvudsakliga delar. Utifrån det skapade Bazooka en storyboard. Den fungerar delvis som grafisk referens i fortsatt designarbete men också som verktyg så att berättarrösten vet vilka partier i manuset som är viktigt att betona.

Berättarröst, grafisk form och animering

Bazooka producerade inspelningen av berättarrösten (även kallad voice over) så att den var klar tidigt i projektet. Så snart den grafiska produktionen var färdig sammansattes det med berättarrösten och musik. Det gav ett mänskligt och varmt intryck som väl kompletterar det i övrigt grafiska och digitala manéret. Vi såg även till att texta filmen för att öka tillgängligheten.

Arbetet med det grafiska manéret innefattade både illustrations- och typsnittsarbete. Även lämpliga kamerarörelser för filmen, tempo samt animeringar planerades in.

Film med brett användningsområde

Målet med filmen är att ta visa information på ett sätt som var enkelt att ta till sig, utan att förlora budskapet: Att barn och unga är lika mycket medborgare som vuxna. Formatet underlättar även spridningen av informationen vilket är avgörande när en större grupp ska kunna uppmärksamma filmen.

Filmen levererades i full HD. Dels en komprimerad version för webben och dels en icke-komprimerade i hög kvalitet som möjliggöra visning på till exempel storbildsskärm.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00