Om SIS

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos SIS kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

Uppdrag

När SIS tog fram en ny grafisk profil fick Visma Consulting och Bazooka uppdraget att anpassa den för digitalt bruk. Bazooka ansvarade även för att implementera den nya profilen på sis.se. I uppdraget ingick även att se över och förenkla köpflöde och inloggat läge. Detta i syfte att öka försäljningen av standarder via webbplatsen. Förbättrad design av sök och filtreringsfunktion var en del av lösningen.

Koncept och lösning

Vi tog fram ett designkoncept för sis.se utifrån den grafiska identitet Essen International tagit fram. En total översyn av startsidan ingick som en del av konceptet. Målet för den nya startsidan var att besökaren snabbt och enkel ska se vad SIS har att erbjuda i form av produkter och tjänster. Arbetet genomfördes i nära samarbete med webbplatsens redaktörer syfte att tillgodose deras behov av större frihet och förenklat arbetssätt.