Bakgrund

Informationssäkerhetsmånaden startade 1 oktober 2018 i hela Europa för att lyfta säkerhetsfrågan för både privatpersoner och organisationer. I Sverige uppmärksammades det med kampanjen ”tänk säkert!” som drivs av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Polisen och Verksamt.se. Säkerhetstestet är en del av den kampanjen.

Uppdraget

Kan ditt företag bli kapat? Hur hanterar du känslig information och lösenord? Hur kan ett bedrägeriförsök gå till? Det här är frågor du som företagare behöver ställa dig. Tillväxtverket, som tillsammans med myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket driver verksamt.se, tog hjälp av Bazooka för att göra ”Säkerhetstestet” – ett roligt och inspirerande verktyg för att testa din kunskap kring informationssäkerhet. Bazooka har varit med från början med koncept, illustration, animation, filmproduktion och teknisk utveckling hela vägen till användartester för att ta fram en snygg, smart och rolig lösning. Testet består av åtta frågor och går snabbt att göra men ger testaren en hel del matnyttiga tips. Testa själv vad du kan här.