Om QX

QX Förlag AB startades 1995 i syfte att garantera media som skriver om och bevakar regnbågssamhället. Förutom att bevaka nyheter via webben ger förlaget även ut det kostnadsfria pappersmagasinet QX, 12 gånger om året. På webben finns även QX GayMap som presenterar evenemang, träffpunkter, hotell, shopping, fester och festivaler av regnbågs- och regnbågsvänliga arrangörer.

Uppdrag

År 2016 fick Bazooka i uppdrag ta fram QX Förlags nya webbplats. Bazooka arbetade med strategi, koncept och idé, interaktionsdesign, grafisk design och utveckling. En viktig del med den nya webbplatsen var att få ett bättre och mer modernt publiceringssystem för att förenkla och möjliggöra en ökad hastighet av antalet artiklar. Valet av plattform blev därför WordPress eftersom det är ett modernt och flexibelt CMS med fokus på användarvänlighet. Målet var att ge läsarna en magasin-känsla men också att lyckas driva mer trafik mellan olika kanaler.