Äntligen har vi den hemsida man förväntar sig av en riktigt smart betaltjänst. Bazooka pushade oss framåt och kom med idéer utan att vara rädda för att diskutera och förklara när vi tyckte annorlunda.

Sarah Amandusson, teknikchef Payson 

Om Payson

Payson är ett av Sveriges ledande företag när det gäller internetbetalningar och erbjuder smarta betallösningar för både e-handelsföretag och privatpersoner.

Bakgrund

Våren 2014 fick Bazooka i uppdrag att ta fram en ny webbsida till Payson. Uppdraget innefattade interaktionsdesign, design samt utveckling. Den befintliga webbplatsen var byggd i Drupal och integrerad med Paysons banksystem i .NET. Webbplatsen var svårnavigerad, breadcrumbs stämde ej och det fanns mycket duplicerat innehåll. De båda systemen skiljde sig även stort i fråga om utseende vilket gav ett splittrat och lite förvirrat intryck.

Lösning

Interaktionsdesign

Inom ramen för interaktionsdesign, skissades en ny struktur, navigation och meny fram. Eftersom payson.se erbjuder tjänster och information för tre olika målgrupper – privatpersoner, företag och utvecklare – som ofta har en klar agenda vid besöket bestämde vi tidigt att skapa tre tydliga ingångar för vardera grupper på startsidan. Detta i kombination med hårt prioriterat innehåll, stor vikt vid visuella element, mer överskådlig struktur och ett gränssnitt som anpassar sig efter skärmstorlek har lett till en webbplats med fokus på användaren och ett förtydligande av Paysons erbjudande.

Design

Vi ville göra en stilren och framförallt enkel sida där informationen skulle få styra mycket av designen. Vi jobbade med ett enhetligt ikon-manér för att förstärka profilen och all grafik går i samma känsla. Bilder var viktigt för att få in mänsklig faktor vilket ofta saknas hos banker. Att sidan skulle vara modern och visas som en seriös bank var självklar. För att skapa illusionen av ett och samma system, i inloggat som utloggat läge,  tog vi även fram konceptmallar och guidlines för .Net-systemet.

Utveckling

Valet av plattform föll på WordPress,  ett modernt och flexibelt CMS med fokus på användarvänlighet och webstandarder. Designen innehöll många element och den stora utmaningen var att hitta ett administratörsflöde som skulle vara hanterbart utan att bli komplext. Vi löste det med ett antal anpassade fält baserat på vilken sidmall som användes. För att hantera renderingen av dessa fält delade vi upp koden i mindre delar för att kunna visa fälten i såväl administrationsgränssnittet som för slutanvändaren. För att hantera flerspråksstödet använde vi ett plugin som heter Polylang. Gällande integrationen mot banksystemet arbetade vi tätt tillsammans med Paysons utvecklarteam.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00