Vi inledde vårt samarbete med Mips under hösten 2020 och i ett första steg har konsumentwebbplatsen fått ett rejält lyft vad gäller visuellt grepp och tonalitet för att bättre följa den nya varumärkesplattform som Mips själva tagit fram.

Uppdraget bestod i att från en första gemensam analys av behov ta fram en lösning som ger Mips slutkunder en bättre upplevelse och kunskap om säkerhetsaspekten med Mips produkter i de produktsegment som teknologin används inom: Hjälmar för sport-, motorcykling- och säkerhetsindustrin.

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på mer än 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.