Mina Rättigheter är en webbplats som riktar sig till barn och pedagoger med syfte att lära barn och unga om deras rättigheter utifrån Barnkonventionen. Det är ett initiativ av Barnombudsmannen som lanserades under hösten 2018. 

Mina Rättigheter har fått en egen visuell identitet där fokus ligger på att ge besökaren en positiv känsla – att det ska vara kul att lära sig om sina rättigheter, även om det handlar om allvarliga saker. Identiteten är lekfullt knasig med starka färger och sticker ut från myndighetens övriga kommunikation. Till den grafiska profilen har vi också tagit fram ett illustrations-manér med figurer, symboler och mönster som har applicerats i projektets olika delar samt ett rörligt manér med filmmallar för produktion av film till sociala medier.
– Den största designutmaningen i arbetet med Mina Rättigheter var den breda målgruppen och att sätta en form som talar till barn i alla åldrar berättar art direktorn Emilie Mottet, som arbetat med projektet sedan starten 2016.

Webbplatsen som är responsiv och byggd i Epi-server har tre målgruppsanpassade delar; barnsidorna (2-18år), pedagogernas egen sida och en elevdel med digitala lektioner. Barnsidorna är uppdelade i fyra åldersgrupper och innehåller spännande artiklar utifrån teman i Barnkonventionen, där både innehåll och språk är anpassat för respektive åldersgrupp. För den yngsta åldersgruppen 2-5 år, som inte kan läsa, finns innehåll i form av film istället för text, medan övriga åldersgruppers innehåll är mer textbaserat. Utöver artiklar finns även interaktivt innehåll som exempelvis poll-puffen där barnen får svara på frågor som “Är du stolt över dig själv?” och sedan se hur andra har svarat.