”Nu kan du få snabb och enkel information om hur man lever upp till barnkonventionen där du bor”

Hanna Larheden, Projektledare Barnombudsmannen

Uppdrag

I början av 2011 vann Bazooka upphandlingen där uppdraget var att ta fram en portal för uppföljning av barnrättspolitik i Sverige. Lösningen beställdes initialt av Regeringen där både SCB och Barnombudsmannen samarbetade i uppdraget tillsammans med Bazooka.

Lösning och resultat

Efter en mindre förstudie utvecklades Max 18 som är en omfattande webbportal och även ett statistikverktyg som har till syfte att ge en samlad bild av hur barn och unga har det i Sverige – ett digitalt uppslagsverk med uppgift att följa barnkonventionens genomförande, kort och gott. Portalens huvudsakliga målgrupp är beslutsfattare inom kommuner, landsting och statliga myndigheter som jobbar med barn och kan påverka deras vardag. Här kan besökaren hitta statistik och göra jämförelser på län, kommun, indikatorer eller mellan grupper av barn med olika bakgrund. I statistiklabbet kan man söka och skapa diagram, uppdelad på olika bakgrundsvariabler och tidsperioder. Resultatet kan skrivas ut eller sparas.

Det är helt enkelt så att på Max18 kan beslutsfattare kan få information och kunskap som hjälper dem att prioritera och fatta kloka beslut när det kommer till barn, och barns välfärd i Sverige.

Vi på Bazooka är väldigt stolta över att ha genomfört det här viktiga uppdraget. Vi tycker att en av de finaste fördelarna med verktyget är att det finns en avdelning som helt riktar sig till barn som är intresserade av hur situationen i deras egen och andra barns vardag ser ut.

 

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00