Om Lärarförsäkringar

Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Verksamheten är en del av servicen till förbundens medlemmar och bedrivs utan vinstintresse.

Lärarförsäkringar är inget försäkringsbolag utan upphandlar och förmedlar förmånliga försäkringar till lärarna. Förmedlingen av försäkringar sker genom bland annat Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkringar.

Sedan starten har mer än 265 000 lärare anslutit sig till försäkringsbolaget och totalt har cirka 900 000 försäkringar tecknats via lärarförsäkringar.

Uppdrag

Bazooka fick uppdraget att förnya och modernisera Lärarförsäkringars webbplats och därigenom förenkla och göra hanteringen av försäkringstecknande lättare både för handläggare som slutkund.

Stor vikt lades vid användarupplevelsen och att förenkla för kunder att ta sig igenom, ofta omfattande och svårnavigerade, beställningsflöden likväl som att ge webbplatsen en ny digital grafisk identitet.

Långsiktiga mål med satsningen är att förenkla och öka försäljning via webbplatsen, öka mätbarhet över besökarnas användande och upplevelse av webbplatsen, underlätta och minska antalet ärenden för handläggare samt kunna förbättra rådgivning och kundnöjdhet bland försäkringstagarna.

Den tekniska lösningen innebar att byta ut en föråldrad plattform och implementera den nya webbplatsen i ett långt mer lätthanterat CMS (EPiserver). Därtill har förbättrade metoder för användarautentisering introducerats (Mobilt BankID), design och implementation av en helt responsivt gränssnitt samt en plattform för att enklare integrera mot bolagets befintliga affärs- och kundhanteringssystem.

Resultat

Fokus i arbetet har legat på ett nytt försäljningsflöde och att förbättra kundupplevelsen med bland annat en förenklad inloggning. Resultatet är en ökad försäljning på sajten med 77 procent. Förutom det har ett skifte skett i inflödet av leads, från tidigare 29 procent via webbplatsen till idag 48 procent. Vi jobbar löpande tillsammans med teamet på Lärarförsäkringar för att ytterligare öka effekten av investeringen.