Bakgrund

Hösten 2015 bad Barnombudsmannen Bazooka om hjälp. Deras problem var den del av Barnombudsmannens webbplats som beskrev vilken hjälp och stöd barn och unga kan få genom Socialtjänsten, till exempel hur det ska vara hemma och vad de kan göra om de inte har det så, vilken hjälp de kan få om de själva gör saker som inte är bra, vad som gäller om de är placerade i ett familjehem, på HVB eller SiS och hur det funkar när någon kommer till Sverige på flykt från ett annat land. Sidorna mötte inte de behov som målgruppen har bland annat på grund av att sidorna var byggda på klassisk hierarkisk struktur med traditionell navigering i huvudmeny, vänstermeny och undermenyer. Det gjorde det komplicerat för barn och unga att hitta relevant information. Dessutom var det svårt för barn och unga att ta till sig innehållet för sidorna texttunga. Förutom att vara långa innehöll texterna en mängd facktermer för att vara juridiskt korrekta.

Beskrivning av uppdraget

Bazookas uppdrag var att skapa en modern, lättnavigerad och responsiv sajt med hög tillgänglighet även för dem med funktionsnedsättningar. Primära målgrupperna är yngre barn (8-12 år) och äldre (13-18 år), båda både med och utan erfarenhet av socialtjänsten. Sekundär målgrupp är kommuner, socialtjänster, andra myndigheter och vuxna i rollen att vidareförmedla information om socialtjänsten.

Målet var att skapa en webbplats för barn och unga som söker efter svar på frågor som rör socialtjänsten, rättigheter, stöd och hjälp om/när de, eller en kompis, inte har det bra.

Så här gjorde vi

För att ta fram konceptet för Koll På Soc utgick vi från nyckelorden ärlig, pålitlig/tillförlitlig, välkomnande, energisk och modern. Motsatsorden var myndighet, vuxen, tung, offer, problem och ur vuxenperspektiv.

För att säkerställa att vi gjorde rätt använde vi oss under projektet av en barn- och ungdomsgrupp med 16 barn i åldrarna 8-20 år, både killar och tjejer. Alla kände till socialtjänsten sedan tidigare och hade både positiva och negativa erfarenheter. De använder sig framförallt av mobiler och läsplatta när de surfar. Flera av barnen i testgruppen hade ADHD och/eller dyslexi och kom med värdefull information om hur viktigt det är med ett typsnitt som är lätt att ta till sig och hur olika typsnitt kan signalera att det handlar om löptext, rubrik eller faktaruta. Gruppen fick kommentera olika färgpaletter, typsnitt, former, knappar och ikoner. En viktig lärdom var att datortecknade symboler var de som fungerade bäst för dem med ADHD och/eller dyslexi och att det är av yttersta vikt att symboler är tydliga. Till exempel tolkades bilden på huset (”Tillbaka till förstasidan”) även som ”Här finns information om familjehem” och ”Så här ska det vara hemma” men skapade också funderingar om ”Var ska jag som bor i lägenhet klicka då?”.

En webbplats om soc för barn och unga

Koll på soc är en sajt som riktar sig till barn och unga. Därför är tilltalet för barn och unga, i motsats till om. För att tilltala målgruppen har video och chatt fått prioritet för att presentera det tidigare textintensiva innehållet. Webbplatsen har stort fokus på bilder, illustrationer, filmat material, infografik, graphic recording och poddar. Illustrationerna är enkla med färg och liv som ger känsla av mode och gamification som inte andas ”vuxenwebb”. Färgpaletten är stark och glad utan att vara skrikig, vilket är viktigt för att inte skapa oroliga känslor hos t.ex dem med ADHD. Typsnittet är noggrant utvalt för att vara ungdomligt utan att göra avkall på att det handlar om ett viktigt ämne.

Navigationen på Koll På Soc utgår från besökarens behov och det ska gå lätt att hitta relevant innehåll även om man inte söker efter något specifikt utan bara känner oro eller gör dåliga saker som inte är bra för en. Innehållet byggdes upp med en landningssida med enkla ingångar till olika temaområden och underteman om socialtjänsten. Till faktatexterna till varje område adderades barnens egna berättelser i form av bland annat digitala berättelser (YouTube), filmer, poddar och illustrationer. Sökfunktionen byggdes på ajax för att vara dynamisk. Allt material taggades för att vara sökbart och lättillgängligt.

Kommunikationspaket med helhetslösning

I syfte att främja Socialstyrelsens uppdrag att förmedla information om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten är materialet på webbplatsen fritt att användas för alla som vill, till exempel organisationer, myndigheter och bloggar. I syfte att underlätta för dem skapades en materialdelningssida med tre olika sätt att ta del av innehållet:

  • Länka via banners
  • Ladda ner hela innehållet som automatiskt genererade textdokument
  • Visa innehållet på sidor på ens egen webbplats via API med fullständig överföring av både text och funktioner.

För att sprida kännedomen om Koll På Soc direkt till barn och ungdomar producerades affischer och informationskort. Dessa skickades till 4.900 skolenheter i Sverige. Affischerna sattes upp i miljöer där eleverna dagligen är såsom på dörrarna till toaletterna, i matsalen och uppehållsrum. Informationskorten placerades i väntrummet hos skolhälsovården, kurator och bibliotek. Bazooka ansvarade för hela processen från design, tryck, paketering och distribution.