Jernhusen

Sveriges största fastighetsbolag vid järnvägen

Kund – Jernhusen
  • Webbplats
2021

Jernhusen är specialiserat på fastigheter nära järnvägen och bidrar till att fler reser och transporterar gods med tåg. Jernhusen har en omfattande verksamhet med flera olika affärsområden, kunder och målgrupper.

Jernhusens breda verksamhet gör också att att de har ett stort behov av att kommunicera ut information till olika målgrupper. När vi skapade nya jernhusen.se fokuserade vi på att ta fram en struktur och visuell identitet som förklarar vilka Jernhusen är och som ger stöd för olika affärsområden och avdelningar att kommunicera sin specifika affär. 

Målet med hela sajten är att det ska vara enkelt för användaren att få en överblick och snabbt navigera sig fram till relevant del.

För att särskilja den del av sajten, Hitta din station,  som riktar sig direkt mot resenärer och som erbjuder tjänster valde vi att presentera den i ett mörkare uttryck.

Vad vi gjort i projektet

  • Strategi
  • UX-design
  • Koncept och Design
  • Webbutveckling
  • Redaktörsstöd
  • Illustrationsmanér