Om IPCO

IPCO är det nya namnet på tidigare Sandvik Process Systems som är en världsledande leverantör av stålbälten och tillhandahåller avancerade lösningar för industriell tillverkning.

IPCO, tidigare Sandvik, etablerades för 150 år sedan och har sedan dess haft fokus på industriell produktutveckling och varit ledande inom tillverkningsteknologi. IPCO erbjuder en mängd produkter och lösningar för olika typer av industriell produktion och har kundrelationer över hela världen.

Uppdrag

Bazooka fick i uppdrag att re-branda och modernisera Sandvik Process Systems i och med omorganisationen och namnbytet till IPCO och dess nya grafiska profil. Under 2017 byggde Bazooka hemsidan för Sandvik Process Systems, så inför re-brandingen önskades att behålla innehållsstrukturen och den redaktionella utformningen av webbplatsen, för att i mesta möjliga mån bibehålla den nuvarande arbetsprocessen för redaktörerna av webbplatsen.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00