Om Ipco

IPCO är namnet på tidigare Sandvik Process Systems och är en världsledande leverantör av stålbälten och tillhandahåller avancerade lösningar för industriell tillverkning. IPCO erbjuder en mängd produkter och lösningar för olika typer av industriell produktion och har kundrelationer över hela världen. Därför byggde vi ett system som anpassar innehållet och applicerar den grafiska profilen till att fungera på en internationell digital marknad.

Uppdrag och lösning

En målsättning med uppdraget var att behålla den befintliga informationsstrukturen och innehållet på webbplatsen för att i mesta möjliga mån bibehålla den nuvarande arbetsprocessen för redaktörerna.

Ambitionen med den grafiska formen och layouten av webbplatsen var att skapa något som känns modernt och unikt för att spegla det nya namnet och markera företagets nya identitet. Innehållet är distribuerat över layouten på ett sätt som tillåter den grafiska formen och färgerna att ta plats.