Om Hjärnfonden

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Bakgrund

I december 2013 fick Bazooka en förfrågan från Hjärnfonden om vi var intresserade av att hjälpa dem att ta fram en ny webbplats. Hjärnfondens befintliga webbplats hade ett antal år på nacken, var svår att administrera och gjorde inte organisationen och deras verksamhet rättvisa. Gåvoflödet var invecklat och strukturen hade fått växa vilt under en längre tid.

Målet med den nya webbplatsen var att det skulle bli enklare och snabbare att ge en gåva,

för att i slutändan öka antalet gåvor. Andra önskemål var en tydligare struktur och en mer avskalad design.

Lösning

Strategi

Tillsammans med Hjärnfondens kommunikationsteam genomförde vi workshops med målgruppsarbete, prioriteringsövningar och innehållsvärdering. Hjärnfondens största utmaningar var att samla in mer pengar, att bygga sitt varumärke, bli igenkända och att skapa förståelse för att Hjärnfondens arbete berör alla. Dessutom bli mer fokuserade, prioritera bättre och att förbättra mätning och möjlighet att visa upp resultatet.

För att möta utmaningarna fick strategin fyra fokusområden:

  • en enkel och tydlig struktur där möjlighet att ge en gåva prioriteras och där vi fångar upp besökarens vilja att donera när vi skapat engagemang
  • att förtydliga och tidigt förklara vilka Hjärnfonden är
  • att berätta hur de donerade medlen används för att skapa trygghet och förtroende
  • att skapa engagemang genom tonalitet och bildspråk

Samtliga delar i strategin fokuserar på behoven hos den prioriterade målgruppen som i de allra flesta fall har en nära anhörig som insjuknat i hjärnrelaterad diagnos.

Eftersom ett av strategins fokusområden handlar om tonalitet och bildspråk genomfördes också en kommunikations- och retorikworkshop där vi tillsammans diskuterade och satte en gemensam plan för hur kommunikationen ska ske framöver. Hur Hjärnfonden ska vara engagerande och berörande och hålla samma ton genom all kommunikation man står bakom.

Slutligen sattes också ett antal nyckeltal som ser till att det vi gör digitalt direkt relaterar till Hjärnfondens övergripande mål.

Interaktionsdesign

Ett tydligt avstamp i strategin landade i en utarbetad dramaturgi kring sidornas uppbyggnad, att fånga intresset och inspirera till engagemang var ett genomgående fokus i interaktionsdesignarbetet. En annan nyckel i interaktionsdesignen var att möjligheten till att agera alltid skulle vara nära till hands.

Design

Grundtanken med designen har varit att visa upp den värme och medmänsklighet som Hjärnfonden är förknippad med. Vi har gett bilderna stort utrymme så att man kommer nära människorna på webbplatsen. För att fånga upp närheten har vi även använt en varm färgskala som utgår från Hjärnfondens röda färg.

En tydlig och tillgänglig design gällande såväl typografi, kontraster & avstånd som knappar och element för interaktion har varit viktig. Besökaren ska aldrig behöva känna sig överväldigad utan det ska alltid vara lätt att förstå hur och vart man tar sig vidare till fördjupande information.

Utveckling

Den viktigaste delen i Hjärnfondens arbete är naturligtvis att samla in pengar till de olika forskningsområdena. Därför bestod den största delen av utvecklingen av att integrera webbplatsen mot ett externt donations- och betalsystem. Vi pratar med donationssystemet via web services och betalsystemet (PayEx) likaså för att kunna erbjuda betalningar via kreditkort och direktbetalningar via bank.