Om Fördomstestet

Forum för levande historia fick under 2016 i uppdrag av Kulturdepartementet att stärka det regionala arbetet. Som en del i det beslöt myndigheten att skapa en kringresande utställning som Bazooka tillsammans med formgivaren Patrik Larsson och Riksutställningar nu har tagit fram. Resultatet blev Stämplad – en utställning som vill få besökaren att reflektera över hur vi skapar ett ”vi” och ”dom”, med allt vad det innebär. Stämplad vänder sig till personer mellan 18-25 år och ska under 2017 turnera på flera orter runt om i Sverige. Utställningsplatserna är i första hand kommersiella miljöer så som gallerior och resecenter. Utställningen består av tre skärmar som både har en fram- och en baksida och som innehåller bakbelysta bilder, texter, animationer samt ett fördomstest.

Koncept och design

Målet var att skapa ett intuitivt, tillgänglighetsanpassat och användarvänligt fördomstest som uppmanade till integration och nyfikenhet. Innan vi landade i nuvarande design testade vi flera olika alternativ som alla var ganska dekorativa och lekfulla. Vad som snart visade sig var dock att texten var det allra viktigaste, varför vi beslöt oss för att ta bort så mycket som möjligt av det som eventuellt kunde konkurrera med den. Resultatet blev en minimalistisk design där texten är det centrala och fokuset ligger på den typografiska känslan.

Uppdrag och utveckling

Fördomstestet behövdes tas fram i två versioner – en för webb och en för den fysiska utställningen. En av de största utmaningarna blev alltså att bygga ett test som fungerar både tekniskt och praktiskt för två olika utseenden och krav på funktionalitet. Slutlösningen blev en modulärt uppbyggd webbapp kodad i Javascript som kan köras både i ett webbläge och utställningsläge. Exempelvis har utställningsläget en modul som kan styra lampor och hantera användarinmatning via fysiska knappar som är kopplade till den BrightSign-enhet som kör utställningsversionen. Valet gjordes framförallt för att kunna matcha kraven på offline-funktionalitet i utställningsversionen, eftersom vi inte kunde utgå från att alla platser kommer ha uppkoppling, samt för att kunna levandegöra testet med snygga animationer. Vi sparade mycket tid på att välja den flexibla lösningen som innebar en enskild kodbas, istället för att göra en separat utställningsversion och en separat webbversion. I Forum för levande historias Drupal-drivna sajt skapades även ett administrationsgränssnitt för att mata in frågor och svar samt inställningar som testen sedan hämtar och sparar. Som önskemål fanns också att kunna föra statistik över inkomna svar, varför funktionaliteten för att ta emot, spara och ladda ner statistisk data skapades. Utmaningen med att göra testet delningsvänligt på sociala medier berodde framförallt på att vi inte kunde utgå från att utställningsversionen alltid kommer ha internetuppkoppling. Lösningen blev därför en delningslänk – http://stamplad.se/xxx – som visas efter slutfört test. Länken besöks med mobilen och omdirigerar besökaren till en resultatsida på sajten där resultatet sedan kan delas via Facebook och Twitter. Fördomstestet har varit ett mycket roligt projekt för oss på Bazooka och vi följer med spänning de fysiska utställningar som nu turnerar runt i landet.

Vill du också se utställningen live? Här finns all information om var utställningen pågår just nu.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00