”Äntligen har vi en tydlig, tillgänglig och tjusig webbplats för våra målgrupper. Först och främst lärare i hela landet.”

– Hanna Ljungman, Kommunikationsstrateg på Forum för levande historia

Uppdrag

Bazooka fick under sensommaren 2012 uppdraget att skapa en ny webbplats åt Forum för levande historia. Ambitionen var att skapa en webbplats som tydligare anknyter till företagets verksamhet och vision, har en tydligare målgruppsfokus och en struktur som bättre stämmer överens med besökarnas behov. Den befintliga webbplatsen hade ingen tydlig struktur, var svårnavigerad och följde inte den grafiska profil som används för printmaterial och utställningar i Forum för levande historias lokaler i Gamla Stan i Stockholm.

Lösning & resultat

Efter en förstudie där vi genomförde en workshop och diskuterade vision, de digitala kanalernas mission, innehåll och uttryck, målgrupper, funktioner, mätbara mål och KPI:er så presenterade Bazooka ett helt nytt koncept för webbplatsen. Huvudsyftet med konceptet var lämna den tidigare strukturen som utgick från teman och bygga den nya webbplatsen utifrån en informationsstruktur som anpassas för huvudmålgruppen lärare, men som ändå gör det lätt för sekundära målgrupper att hitta relevant information snabbt.
All information på webbplatsen taggas upp för att ha möjlighet att skapa kluster av material med relaterat innehåll och för att ha möjlighet att använda samma material på flera delar av webbplatsen utan att dubbel publicering.

Utöver det genomfördes en genomgång och prioritering av webbplatsens innehåll och vi beslutade att ledord för Forum för levande historias digitala närvaro ska vara relevans, lärande, kvalitet, tydlighet och tillgänglighet. För att skapa en röd tråd i närvaron fick webbplatsen helt ny form med grund i den profil som används genomgående i andra kanaler. Med tanke på det omfattande innehållet och det starka bildmaterial som Forum för levande historia har skapade Bazookas formteam en ren webbplats med stora rena ytor och färger som gör innehållet lättare att överblicka och låter bilder och texter sätta tonen för upplevelsen. Det rena och enhetliga gör också att webbplatsen är lättnavigerad på läsplattor och andra enheter med pekskärm.

I uppdraget ingick att uppgradera den befintliga versionen av publiceringsverktyget Drupal som Forum för levande historia ville fortsätta att jobba vidare med. Utöver det implementerades en beställningsfunktionalitet och kundvagn för lärarmaterial som integrerades med ett tredjeparts lagersystem. Vi har också optimerat funktionen och den bakomliggande hanteringen för anmälningar till workshops. Ytterligare ny funktionalitet är att allt innehåll – löptext, filmklipp i Filmrummet och allt innehåll i Materialbanken är sökbart.

Eftersom vi ville genomföra stora förändringar i både innehållsstruktur, interaktionsflöden och form gjordes ett användartest i ett tidigt skede. Det var ett kvalitativt test av de viktigaste delarna på webbplatsen som genomfördes med hjälp av wireframes. Under testerna fick riktiga användare i uppgift att utföra vanliga uppgifter på olika delar av webbplatsen. Testerna gick bra och resultatet lade en stadig och trygg grund för det fortsatta arbetet.

Nya levandehistoria.se är en responsiv, modern och lättadministrerad webbplats med hög tillgänglighet som redan first screen möter behoven hos en övervägande majoritet av besökarna. Även de sekundära målgrupperna kan tillgodose sig och överblicka informationen med hjälp den tydliga strukturen på startsidan och övriga webbplatsen. Den följer organisationens grafiska profil och starka bildspråk och i de mätbara mål vi tillsammans definierat finns bla förbättrad bounce rate, högre andel workshopbokningar och bokning av lärarseminarier.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00