Bazooka har länge haft ett nära samarbete med Bonnier-ägda bloggnätverket Feber. Vi har bland annat byggt deras bloggplattform från grunden, lösningen som är helt och hållet skräddarsydd Febers behov, gör det exempelvis möjligt att driva en mängd bloggar under ett och samma tak. I det här projektet har vi haft stor användning av vår tidigare erfarenhet från utveckling av forum och andra sociala medier.

Baserat på den lösning vi har byggt till Feber har vi även, på uppdrag av Bonnier, utvecklat andra typer av webbplatser.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00