Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. De är aktiva både i Sverige och i länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Civil Rights Defenders bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Uppdrag

Bazooka fick i uppdrag att ta fram Civil Rights Defenders nya webbplats. Organisationen var i behov av en uppdatering och modernisering av sin tidigare webbplats, såväl i struktur som design. Den tidigare webbplatsen skapade hinder för organisationen och tvingade redaktörerna att skapa nya subdomäner i samband med att nya projekt sattes upp. Webbplatsens spridda information hade lett till en rörig struktur och en svårighet att använda webbplatsen som en naturlig informationskanal.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00