Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. De är aktiva både i Sverige och i länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Civil Rights Defenders bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Uppdrag

Bazooka fick i uppdrag att ta fram Civil Rights Defenders nya webbplats. Organisationen var i behov av en uppdatering och modernisering av sin tidigare webbplats, såväl i struktur som design. Den tidigare webbplatsen skapade hinder för organisationen och tvingade redaktörerna att skapa nya subdomäner i samband med att nya projekt sattes upp. Webbplatsens spridda information hade lett till en rörig struktur och en svårighet att använda webbplatsen som en naturlig informationskanal.