Historiska museet har under de senaste åren drivit forsknings- och utvecklingsprojektet Birka. Birka är en vikingatida plats som existerade från slutet av 700-talet och fram till slutet av 900-talet. På Birka och Björkö har stora arkeologiska utgrävningar gjorts i flera omgångar från 1800-talet och framåt. Historiska museet har i dagsläget ca 100 000 fynd från Birka.Som en del av ett större projekt jobbar Historisk Museet med att ge forskare tillgång till så mycket material som möjligt till Birka. På webben ville de samla en digital forskarportal – Birkaportalen – på vilken centralt forskningsmaterial i form av litteratur, fynd- och arkivmaterial samt geografisk information om Birka och Hovgården tillgängliggörs.

Genom att utgå från samma designmanér och tekniska plattform som vi tagit fram för Historiska.se så gick det väldigt enkelt att utveckla och lägga till en ny del på Historiska.se, dvs Birkaportalen. Birkaportalen är avsedd för forskare och historieintresserade. Här finns olika typer av information samlade om Birka & Hovgården.

Avancerade sökmöjligheter

Som stöd för portalen vidareutvecklade vi även sökfunktionen på historiska.se. Utmaningen var ta fram ett sökverktyg som var kraftfullt men samtidigt lätt att använda. Sedan tidigare kunde man använda sökord för att hitta innehåll på hela webbplatsen och nu finns också möjligheten att förfina sökningar med hjälp av filter för föremål/osteologi, arkeologiska kontexter, fyndplatser och samlingar. På så sätt är det enkelt att hitta objekt från Birka och Hovgården, och ett plus är att samma funktionalitet kan återanvändas i framtida projekt.