Om BESQAB

Besqab grundades 1989 och firar 30 år i år. Verksamheten är främst inriktad på bostadsutveckling, men innefattar också construction management och fastighetsutveckling med inriktning på vård- och omsorgsbostäder.

UPPDRAG

Bazooka fick uppdraget att bygga en ny webbplats åt Besqab. De hade ett behov av en ny flexibel teknisk lösning som lätt går att anpassa till marknadens ständiga och föränderliga krav. Förutom att förbättra den tekniska plattformen var det viktigt för Besqab att den nya webbplatsen förmedlade den Besqab-känsla som redan genomsyrar deras traditionella medier, såsom trycksaker och annonser.