”Vi är väldigt nöjda med samarbetet vi har haft med Bazooka och med resultatet vi har åstadkommit”

– Jorge Rivera, Barnombudsmannen

 Uppdrag

Under våren 2011 inleddes samarbetet med Barnombudsmannen där uppdraget var att ta fram myndighetens nya webbplats. Huvudutmaningen med arbetet var att designa, illustrera, strukturera och utveckla en webbplats som skulle underlätta arbetet för medarbetarna på Barnombudsmannen och samtidigt presentera myndigheten på ett snyggt, mottagaranpassat och tydligt sätt mot olika målgrupper.

Lösning och resultat

Nya barnombudsmannen.se tycker vi är ett exempel på hur en myndighet kan kommunicera med ett modernt formspråk utan att göra avkall på användarvänlighet eller högt ställda krav på innehållet. Så här säger Jorge Rivera på Barnombudsmannen om samarbetet:

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet vi har haft med Bazooka och med resultatet vi har åstadkommit: en ny och fräsch webbplats som innehåller korrekt information för våra målgrupper. Tack till kloka Petra för all hjälp med att organisera vår information och samma sak till Sarah för arbetet med strukturen. Vi är också mycket nöjda och imponerade över Calles arbete. Hans ”klotter” ger nu ett ansikte till våra sidor för barn och unga! Johan har vi inte träffat så mycket egentligen, men vi vet att han har haft tekniska synpunkter över det mesta, och det är vi glada för!

Ett STORT och särskilt tack till Tomas, som alltid är redo med support, och redo med att dela med sig sina kunskaper på ett kolugnt sätt.

Och tack till sist till Super-Jennifer, den bästa projektledaren!! Alltid snabb och professionell!”

2012 omnämndes barnombudsmannen.se av Handisam* som en av fyra svenska myndigheter som har gjort störst framsteg när det kommer till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Så här står det i Handisams pressmeddelande från 2012-06-27 ”I fjol hade hälften av myndigheterna tagit ett steg framåt. I år har inte ens en tredjedel lyckats med det. Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till exempel Läkemedelsverket, Barnombudsmannen, Transportstyrelsen och Tullverket.”

*Handisam är myndigheten som arbetar med samordning av Sveriges funktionedsättningspolitik.

 

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00