Arkeologerna

Arkeologerna bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö. De är också en del av myndigheten Statens historiska museer. Arkeologerna har drygt 100 medarbetare fördelade över hela Sverige. Förutom arkeologer finns det en rad specialister inom bland annat vedartsanalys, osteologi, arkeobotanik mfl. Arkeologerna ger även ut böcker och broschyrer och medverkar i olika former av publika sammanhang.

Uppdrag

Bazooka fick i uppdrag att ta fram Arkeologernas nya webbplats. Arkeologernas förväntningar på webbplatsen var flera: t ex kunna presentera verksamheten tydligare mot målgrupper, paketera ett texttungt innehåll (rapporter) på ett mer publikt och tillgängligt sätt. Arkeologerna ville också visa upp uppdragens geografiska spridning och variation samt lyfta fram den spetskompetens hos medarbetarna som utgör grunden för verksamheten. Den tidigare strukturen gjorde att nya sidor regelbundet skapades och att menyn vuxit sig fyra eller fem nivåer djup. Mängden webbsidor, bloggar och användning av sociala medier – innebar spridd och ibland dubbel publicering av samma innehåll. Den nya grafiska profilen som byrån Bold tagit fram – behövde också anpassas digitalt för Arkeologernas nya webbplats.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00