Bakgrund

Amendo är ett rekryteringsföretag med fokus på branscherna bank, finans, ekonomi och försäkring. Under våren och hösten 2013 tog Bazooka fram en ny webbplats åt Amendo. Uppdraget omfattade: Strategi- och konceptutveckling, innehållsstrategi, projektledning, interaktionsdesign och art direction, backend- och frontend-utveckling, lansering, utbildning och förvaltning.

När Amendo uppsökte Bazooka hade de en webbplats med 3-4 år på nacken, den var i stort en väl fungerande, men det fanns en rad punkter som behövde förbättras:

  • Sajten upplevdes kantig och kall och den grafiska formen spretade och gav ett rörigt intryck.
  • Informationen var inte tydligt uppdelad för Amendos huvudmålgrupper: jobbsökande och arbetsgivare.
  • Amendos stora vilja att vara personlig i kommunikationen nådde inte riktigt hela vägen fram, detta trots att bilder på anställda används genomgående i kommunikationen.
  • Det fanns flera kopplingar mot externa system, intranät och engelsk information som var mer eller mindre bristfälligt integrerade i sajten
  • Slutligen och främst: webbplatsen låg inte i samma framkant som flera av Amendos konkurrenter, varken i desktop eller mobilt läge.

Lösning och resultat

Bazooka genomförde en workshop för att ta reda på Syfte och mål för nya Amendo.seMålet med workshopen var att samla kunskap och insikter, titta på tidigare erfarenheter, arbetsinsats, målgrupper, mål och vision för att göra ett gemensamt avstamp i projektet. Tillsammans med Amendo ställde vi de relevanta frågorna och arbetade fram de vägledande insikter som krävdes inför rekonstruktion av Amendo.se.  Vi gjorde även en analys av Amendos konkurrenter och utvärderade hur Amendo tydligare kan särskilja sig.

Efter workshopen hade vi bästa möjliga förutsättning för att utforma och leverera ett koncept, skapa en vass lösning och sätta tydliga effektmål som passade Amendos organisation.

Amendos nya webbplats lanserades i oktober 2013. Det blev modern, förtroendeingivande inspirerande webbplats med ett tydligare säljfokus. Webbplatsen fångar besökarens intresse och ger snabbt en bild av uppsidorna och fördelarna med att använda Amendos tjänster.

Vi lyfte Amendos case och använde storytelling som hjälper till att öka förtroendet tillsammans med en funktionalitet som stöttar detta, en räknare som visar antalet förmedlade tjänster det senaste året.  Vi såg till att tillgodose båda målgruppernas behov högt upp på sidan – en yta riktar sig till kunden (arbetsgivare) och en yta riktar sig till kandidater. Vi berättar kort om fördelar med Amendos tjänster och lyfter och förnyar offertknappen för kunden. För kandidaten visar vi upp en mer överskådlig lista med lediga jobb och det går sedan att titta på lediga jobb i andra områden genom att byta vy i flikar.

Ett av Amendos affärsområden behövde få mer utrymme: Talents fick en egen flik – vilket separerar dessa jobb från övriga, men även gör att Talents syns mer än tidigare.  Amendo Talents får en yta på startsidan med möjlighet till kort introduktion och några snabba säljargument för att sedan länka vidare till undersidan som anpassas efter målgruppen (kunden) med mer inspirerande och engagerande innehåll. Här möts man av information som förmedlar möjligheter och den potential som finns om man väljer att jobba med unga talanger/traineeprogram etc.

På undersidan för lediga jobb finns mer avancerade filtreringsmöjligheter som förfinats. Här finns även en yta för att visa förmedlade jobb.

På startsidan finns även ytor för att puffa redaktionellt material, case och storytelling som inspiration till båda målgrupperna. Dessa puffar kan även innehålla rörligt material, embeddat från YouTube. Innehållet i nyheterna taggas upp efter kategori och visas även i ett nyhetsflöde på relevant undersida.  I övrigt har vi lyft lyckade case med kunder och/eller kandidater på undersidor så att tryggheten i att andra blivit nöjda är en genomgående känsla.

Vi har skapat en sociala medier-yta där Amendo kan visa aktivitet i den kanal som känns mest relevant. Vi förtydligade och lyfte delningsfunktionen till mail och sociala kanaler på sidor med lediga tjänster och nyheter.  Den grafiska formen blev mjukare och luftigare.

Vi behöll Amendos ursprungliga grundfärgerna svart och vitt, men i ljusare varianter tillsammans med de blå/gröna toner som fanns på webbplatsen.

Vi använde de figurer som finns genomgående Amednos övriga kommunikation idag. De dyker upp på flera platser än tidigare och i mer inspirerande form och färg beroende på var på webbplatsen du befinner dig. Detta för att behålla igenkänning och den varma och personliga känsla som finns runt varumärket idag, men ändå skapa en känsla av ”Amendo 2.0, det nya Amendo”.

Vidare förändrades bildspråket för att besökaren ska uppleva en modern, mer avslappnad och mer nära upplevelse än tidigare. Detta genom att använda bilder som förmedlar mer känslor – enligt devisen :”våga vara mindre perfekt” (retuscherad/stylad/tillrättalagd) i bildvalen visar på transparens och kommunicerar en form av ärlighet. Det kändes också viktigt att att Amendo stack ut i en övrigt ganska generisk bransch. Vi lyfte också loggor och skröt mer över de stora och kända varumärken Amendo jobbar med för att förmedla seriositet och styrka.

Vill du veta mer?

Maila oss: sales@bazooka.se Ring oss: 08 - 31 70 00