Om Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst. Konsthallen invigdes hösten 2019 och har sedan dess haft ett antal större utställningar. I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och ett empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Vårt uppdrag

Bazookas uppdrag har varit att ta fram Accelerators nya visuella identitet. Utifrån den har vi designat och utvecklat deras nya webbplats samt applicerat identiteten på en mängd olika kommunikationsenheter (digitalt och print).

Projektets omfattning

Visuell identitet, Webbplats (Koncept, design, interaktionsdesign och teknisk utveckling), formgivning och produktion av kommunikationsmaterial (digitalt och print) t.ex. visitkort, annonser, affischer, presskit, inbjudningar, banners, filmer till sociala medier m.m.