PriceRunner stämmer Google på 2,4 miljarder euro

Google logga
Bild: Unsplash / Mitchell Luo

I november förra året beslutade EU:s allmänna domstol att bötfälla Google på 2,42 miljarder euro (omkring 25 miljarder kronor) för att de gynnat sina egna jämförelsetjänster framför deras konkurrenters.

Det har medfört att den Svenska prisjämförelsetjänsten PriceRunner meddelat att de ska stämma Google på 2,1 miljarder euro (omkring 22 miljarder kronor). De skriver att de vill ha kompensation för den skada Google har orsakat under många år. PriceRunners VD Michael Lindahl skriver också att de ser det som en kamp för konsumenter som fått lida av Googles brott mot konkurrenslagstiftningen under de senaste 14 åren och än idag.

Google har ännu inte uppfyllt de krav som ställs i och med domen från EU-domstolen. PriceRunner skriver att Google därmed fortsätter att skada konsumenter och att skadeståndsbeloppet därför ökar varje dag och slutligen kommer att bli betydligt högre än i deras stämningsansökan.

Via Engadget