Välkommen!

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina digitala investeringar – i praktiken handlar det ofta om att fixa teknik som inte fungerar, design som inte engagerar eller användarupplevelser som inte konverterar. Vi älskar svåra utmaningar och hittills har vi inte stött på något som vi inte har lyckats lösa.

about-bazooka-image

Kolla in oss på Instagram och Facebook för att få en ännu bättre bild av vilka vi är...

featured-image-Webb
featured-image-Webb

Webb

Webb – känns det stort? Det är det också. När du är i behov en ny webbplats finns det utmaningar som ska lösas, olika behov som ska tillgodoses och mål som ska uppnås. Vår skalbara arbetsprocess gör det möjligt för dig som uppdragsgivare att ta del av hela paketet – eller enbart den del just du behöver. Vi utvecklar allt från enklare kampanjer till stora komplexa lösningar.

Vad vi gör

Analys, Koncept, UX, Design, Utveckling, Drift, Förvaltning, Optimering

Episerver, Wordpress, Drupal, Umbraco och fristående plattformar

featured-image-App

App

En app kan lösa problem, skapa möjligheter och förverkliga många bra idéer. Bazooka designar och utvecklar appar som låter användaren ta del av information genom unik interaktion och tydliga gränssnitt. Vi tror på stabil funktionalitet och ett starkt koncept. På så sätt blir våra kunder och i slutändan även deras kunder lite gladare och lite smartare.

Vad vi gör

Analys, Koncept, UX, Design, Utveckling

Apple iOS, Android, Phonegap

Se utvalda Projekt

Rinkside 3
featured-image-App
featured-image-Growth hacking
featured-image-Growth hacking

Growth hacking

Growth hacking går ut på att arbeta med datadrivna insikter och analyser – och att göra små taktiska justeringar och kontinuerliga tester för att komma underfund med vilka åtgärder som ger bäst resultat. Grundtanken är att hitta mesta möjliga effekt för minsta möjliga insats.

Exempel på aktiviteter:

  • Justering av UX-design/UX-copy
  • AB-tester
  • Vidareutveckling av köpflöden
  • Redesign och nyutveckling av kampanjer
  • Justering av adwords
  • SEO/SEM-analys och rekommendationer

Vad vi gör

Growth hacking, Hypotesworkshop, Servicedesign, SEO, Målgruppsanlys, Djupintervjuer, Prototyp, Adwords

Se utvalda Projekt

QX Max Hamburgerrestauranger
featured-image-Branding

Branding

Vi förstår vikten av att kunna kommunicera enhetligt och betydelsefullt. När vi tar fram grafiska profiler utgår vi från vad du vill kommunicera och till vem. Med ett relevant budskap till rätt målgrupp i rätt kanaler, har du mycket att vinna. Rent konkret handlar det om att förbättra den övergripande användarupplevelsen och bygga dig ett starkt varumärke.

Vad vi gör

Koncept, Design och Varumärkesarbete

Grafiska profil, logotyper, typsnitt, Infographics, Film

featured-image-Branding

IOT/Future lab

Bazooka brinner för det digitala, vilket leder till att vi ständigt testar nya tekniker redan innan våra kunder efterfrågar det. På vårt kontor bygger vi julkortsritande robotar, printar grejer i vår 3D-skrivare, kopplar upp blommor mot internet och öppnar dörren med Raspberry Pi. Nyfiken? Kom förbi så visar vi!

Vad vi gör

Raspberry Pi, Open CV, Wio link, AI, Robotar, iBeacon, NFC, Arduino

Ritrobot, fotobås, rapporterande växt, digital juicemaskin, digitalt test i fysisk miljö

KONTAKTA VÅR VD PETRA

petra@bazooka.se | +46 073-682 16 86

MER OM BAZOOKA