New York tar tillbaka förbudet mot ChatGPT i skolan

Laptop med ChatGPT
Photo by Emiliano Vittoriosi on Unsplash

New York Citys skolsystem har upphävt förbudet mot användning av ChatGPT. Skolledaren David Banks meddelade att de istället kommer att integrera AI-program i läroplanen och lära eleverna om fördelarna och nackdelarna med AI.

Beslutet fattades efter samråd med teknik- och utbildningsexperter. Skolorna kommer att använda resurser från Massachusetts Institute of Technology för att engagera eleverna i aktiviteter som utforskar AI:s påverkan på deras liv.

Förbudet infördes ursprungligen på grund av oro för negativa effekter på elevernas lärande. Beslutet speglar ett erkännandet av AI:s potentiella samhällspåverkan och behovet av att i ett tidigt skede både utforska dess för- och nackdelar.

Via The Hill.